De prioriteiten liggen bij het economisch herstel, het klimaat en de digitale transitie, klinkt het in een mededeling. Er is ook ruimte gelaten voor onvoorziene uitgaven. Het Parlement zegt dat parlementsleden extra budget konden binnenhalen voor onder meer het onderzoeksprogramma Horizon Europe, het milieu- en klimaatprogramma LIFE en het onderwijsuitwisselingsprogramma Erasmus+. Ook voor humanitaire hulp is extra geld uitgetrokken in het begrotingsplan.

Johan Van Overtveldt, N-VA-europarlementslid en voorzitter van de Begrotingscommissie in het parlement, is tevreden over het akkoord. 'Het bevat belangrijke antwoorden op de uitdagingen waarmee de Unie vandaag wordt geconfronteerd. Op het vlak van gezondheid om de covidcrisis verder aan te pakken, maar evenzeer rond onderzoek en innovatie om onze economieën te moderniseren, en voor de bescherming van onze gemeenschappelijke grenzen.'

De Raad en het Parlement moeten het akkoord nu nog formeel goedkeuren in de komende twee weken. De Raad zal normaal gezien op 23 november groen licht geven, het Parlement op 25 of 26 november.

De prioriteiten liggen bij het economisch herstel, het klimaat en de digitale transitie, klinkt het in een mededeling. Er is ook ruimte gelaten voor onvoorziene uitgaven. Het Parlement zegt dat parlementsleden extra budget konden binnenhalen voor onder meer het onderzoeksprogramma Horizon Europe, het milieu- en klimaatprogramma LIFE en het onderwijsuitwisselingsprogramma Erasmus+. Ook voor humanitaire hulp is extra geld uitgetrokken in het begrotingsplan. Johan Van Overtveldt, N-VA-europarlementslid en voorzitter van de Begrotingscommissie in het parlement, is tevreden over het akkoord. 'Het bevat belangrijke antwoorden op de uitdagingen waarmee de Unie vandaag wordt geconfronteerd. Op het vlak van gezondheid om de covidcrisis verder aan te pakken, maar evenzeer rond onderzoek en innovatie om onze economieën te moderniseren, en voor de bescherming van onze gemeenschappelijke grenzen.'De Raad en het Parlement moeten het akkoord nu nog formeel goedkeuren in de komende twee weken. De Raad zal normaal gezien op 23 november groen licht geven, het Parlement op 25 of 26 november.