Er is geen erfbelasting verschuldigd op schenkingen van roerende goederen (geld, aandelen,...) op voorwaarde dat de schenker na de schenking nog minimaal drie jaar leeft. Wel moeten de begunstigden van de schenking in principe een schenkbelasting van 3 (in rechte lijn) tot 7 procent (niet-rechte lijn) betalen. Die belasting kon evenwel ontweken worden door de schenking te laten registreren door een Nederla...

Er is geen erfbelasting verschuldigd op schenkingen van roerende goederen (geld, aandelen,...) op voorwaarde dat de schenker na de schenking nog minimaal drie jaar leeft. Wel moeten de begunstigden van de schenking in principe een schenkbelasting van 3 (in rechte lijn) tot 7 procent (niet-rechte lijn) betalen. Die belasting kon evenwel ontweken worden door de schenking te laten registreren door een Nederlandse notaris, de zogenoemde kaasroute."Honderden cliënten deden een beroep op deze kaasroute", meet Wim Vetters. "Nederlandse notarissen in Breda en Roosendaal kenden daarom het Belgisch recht even goed als het Nederlandse."Vlabel wil met zijn standpunt de kaasroute afsluiten. De Vlaamse Belastingadministratie interpreteert de fiscale wet zo streng dat er nu voor een roerende schenking met voorbehoud van vruchtgebruik altijd een belasting betaald moet worden: een erfbelasting (tot 27% in rechte lijn) of een schenkbelasting (3% in rechte lijn). "Omdat onze cliënten in de praktijk meestal willen schenken met behoud van het vruchtgebruik _ de rente van de effectenportfolio _ leidt het standpunt ertoe dat er dus in de praktijk altijd belasting moet worden betaald", meent Vetters. "Voor alle duidelijkheid: voor een volledige schenking blijft de vluchtroute mogelijk."Volgens de advocaat gaat dit Vlabel-standpunt in tegen de wet. "Ik geef onmiddellijk toe dat een belasting van 3 tot 7 procent erg laag is in vergelijking met andere landen en raad mijn cliënten meestal aan die gewoon te betalen", zegt hij. "Maar de kaasroute is juridisch perfect in orde. Het is echter niet aan Vlabel om de wet te veranderen. Dat kan enkel het parlement bij wet. Wellicht zullen de rechtbanken het standpunt van de administratie neerhalen, maar dat weten we pas over een paar jaar. Het spreekt voor zich dat de kaasroute nu voor veel cliënten minder fris ruiken, nu ze weten dat ze moeten opboksen tegen het strenge standpunt van Vlabel. Het zal allicht veel mensen aanzetten toch maar de 3 procent te betalen. Wellicht is dat ook de bedoeling."