Bijna de helft van de dienstenchequegebruikers geeft aan te stoppen met dienstencheques als de fiscale aftrek zou worden afgeschaft. Dat leert een studie van onderzoeksbureau Multiscope in opdracht van Paralax, een aanbieder van personeelsplanningssoftware.

Als de fiscale aftrek verdwijnt, zegt bijna de helft van de dienstenchequegebruikers (47,7%) te stoppen met dienstencheques. Het belastingvoordeel blijkt tevens de belangrijkste reden (50,5%) om wel gebruik te maken van het dienstenchequesysteem. Eenzelfde percentage gebruikers van dienstencheques (50,5%) geeft als belangrijkste reden aan dat ze te weinig tijd hebben voor huishoudelijke taken. De derde belangrijkste reden die gebruikers aangeven is het feit dat de dienstenchequemedewerker goed verzekerd is, iets wat niet het geval is bij zwart werk.

"De regelmatig terugkerende discussie rond de fiscale aftrek van dienstencheques is begrijpelijk gezien de economische situatie. Toch is het belangrijk die discussie in de juiste context te plaatsen", zegt Sven Diddens van Paralax, het planningssoftwarebedrijf dat het onderzoek liet uitvoeren. "In 2012 maakten 869.667 mensen gebruik van dienstencheques en waren er 150.000 dienstenchequemedewerkers. Het dienstenchequesysteem kost inderdaad geld. Volgens de meest recente cijfers van 2011 ging echter slechts 13 procent van die totale kost naar fiscale maatregelen ten voordele van gebruikers. Het schrappen van die aftrekpost van 221 miljoen euro levert natuurlijk wel iets op, maar kan ook zeer grote

gevolgen hebben voor dienstenchequekantoren en -medewerkers."

Ook voor niet-gebruikers is de fiscale aftrek een belangrijke factor om in de toekomst het gebruik van dienstencheques te overwegen. Meer dan één op drie (38,4%) geeft aan dat het belastingvoordeel van dienstencheques een reden is om over de aankoop van dienstencheques na te denken. De meest genoemde reden om in de toekomst dienstencheques te gebruiken is een gebrek aan tijd voor huishoudelijke taken (42,5%).

Tevreden over de huishoudhulp

Uit het onderzoek blijkt verder dat dienstenchequegebruikers over het algemeen redelijk tot behoorlijk tevreden zijn over hun huishoudhulp. Volgens 8 op 10 gebruikers komt de

medewerker altijd op tijd (80,5%), presteert hij of zij alle afgesproken uren (80,5%) en verwittigt hij of zij tijdig bij verhindering (79%). Iets minder tevreden zijn de gebruikers dan weer over de uitvoering van de taken: 67,5% is het (helemaal) eens met de stelling dat de huishoudelijke taken tot in de puntjes uitgevoerd worden.

Bijna de helft van de dienstenchequegebruikers geeft aan te stoppen met dienstencheques als de fiscale aftrek zou worden afgeschaft. Dat leert een studie van onderzoeksbureau Multiscope in opdracht van Paralax, een aanbieder van personeelsplanningssoftware. Als de fiscale aftrek verdwijnt, zegt bijna de helft van de dienstenchequegebruikers (47,7%) te stoppen met dienstencheques. Het belastingvoordeel blijkt tevens de belangrijkste reden (50,5%) om wel gebruik te maken van het dienstenchequesysteem. Eenzelfde percentage gebruikers van dienstencheques (50,5%) geeft als belangrijkste reden aan dat ze te weinig tijd hebben voor huishoudelijke taken. De derde belangrijkste reden die gebruikers aangeven is het feit dat de dienstenchequemedewerker goed verzekerd is, iets wat niet het geval is bij zwart werk. "De regelmatig terugkerende discussie rond de fiscale aftrek van dienstencheques is begrijpelijk gezien de economische situatie. Toch is het belangrijk die discussie in de juiste context te plaatsen", zegt Sven Diddens van Paralax, het planningssoftwarebedrijf dat het onderzoek liet uitvoeren. "In 2012 maakten 869.667 mensen gebruik van dienstencheques en waren er 150.000 dienstenchequemedewerkers. Het dienstenchequesysteem kost inderdaad geld. Volgens de meest recente cijfers van 2011 ging echter slechts 13 procent van die totale kost naar fiscale maatregelen ten voordele van gebruikers. Het schrappen van die aftrekpost van 221 miljoen euro levert natuurlijk wel iets op, maar kan ook zeer grote gevolgen hebben voor dienstenchequekantoren en -medewerkers." Ook voor niet-gebruikers is de fiscale aftrek een belangrijke factor om in de toekomst het gebruik van dienstencheques te overwegen. Meer dan één op drie (38,4%) geeft aan dat het belastingvoordeel van dienstencheques een reden is om over de aankoop van dienstencheques na te denken. De meest genoemde reden om in de toekomst dienstencheques te gebruiken is een gebrek aan tijd voor huishoudelijke taken (42,5%). Tevreden over de huishoudhulp Uit het onderzoek blijkt verder dat dienstenchequegebruikers over het algemeen redelijk tot behoorlijk tevreden zijn over hun huishoudhulp. Volgens 8 op 10 gebruikers komt de medewerker altijd op tijd (80,5%), presteert hij of zij alle afgesproken uren (80,5%) en verwittigt hij of zij tijdig bij verhindering (79%). Iets minder tevreden zijn de gebruikers dan weer over de uitvoering van de taken: 67,5% is het (helemaal) eens met de stelling dat de huishoudelijke taken tot in de puntjes uitgevoerd worden.