De advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie verwerpt de klacht van Spanje en Italië tegen het Europese eenheidsoctrooi.

Het Europees parlement keurt met 71% van de stemmen de nieuwe regelgeving rond het Europese eenheidsoctrooi goed. Tegelijkertijd verwerpt de advocaat-generaal van het Hof van Justitie de klacht die Spanje en Italië hebben ingediend tegen de gebruikte procedure. Spanje en Italië hadden ingeroepen dat de procedure 'van nauwere samenwerking' waarmee zij in het debat buiten spel zijn gezet oneigenlijk werd gebruikt. In totaal brachten de twee landen zes bezwaren voor het Hof.

Advocaat-generaal Yves Bot verwerpt ze alle zes. Volgens hem slaagt Spanje er bijvoorbeeld niet in te bewijzen dat de nauwere samenwerking de interne markt en de economische, sociale en territoriale samenhang van de EU aantast, of de interne markt en de mededinging verstoort. "Volgens mij bewijst niets dat dit het geval is, integendeel", noteert hij.

De opinie van de advocaat-generaal is maar een advies.
Het ziet er dus naar uit dat het Europees eenheidsoctrooi een feit is, al betwijfelen sommige juristen of het Verdrag van Lissabon toelaat om een cruciaal onderdeel van het EU-industriebeleid over te dragen aan een instelling - het Europees Octrooibureau - waarover de EU geen zeggenschap heeft.

Wat er beslist is

Het "Europees octrooi met eenvormige werking" zal zonder nationale validering gelden in de 25 deelnemende lidstaten. Het zal enkel nog in het Engels, Frans en Duits moeten worden vertaald. Octrooizaken worden voortaan behandeld door een gespecialiseerd Gemeenschappelijk Octrooigerecht. Dat gerecht omvat nationale rechtbanken van eerste aanleg en een centrale afdeling. De hoofdzetel is Parijs, met nevenafdelingen in München en Londen.

Tijdens het debat in het Europees parlement liepen de verwachtingen over de resultaten van de nieuwe regelgeving zeer uiteen. Terwijl de meerderheid de daling van de registratie- en vertaalkosten van octrooien in de verf zette, zei het Spaanse parlementslid Antonio Lopez-Isturiz White van de Europese Volkspartij dat de regeling "niet de goedkoopste" was maar wel discriminatie en onzekerheid creëerde. "Dit bevordert de innovatie niet", zei hij. Het Britse anti-Europese parlementslid Gerard Batten voorspelde dat de kosten van betwistingen zullen verdrievoudigen.

De advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie verwerpt de klacht van Spanje en Italië tegen het Europese eenheidsoctrooi.Het Europees parlement keurt met 71% van de stemmen de nieuwe regelgeving rond het Europese eenheidsoctrooi goed. Tegelijkertijd verwerpt de advocaat-generaal van het Hof van Justitie de klacht die Spanje en Italië hebben ingediend tegen de gebruikte procedure. Spanje en Italië hadden ingeroepen dat de procedure 'van nauwere samenwerking' waarmee zij in het debat buiten spel zijn gezet oneigenlijk werd gebruikt. In totaal brachten de twee landen zes bezwaren voor het Hof. Advocaat-generaal Yves Bot verwerpt ze alle zes. Volgens hem slaagt Spanje er bijvoorbeeld niet in te bewijzen dat de nauwere samenwerking de interne markt en de economische, sociale en territoriale samenhang van de EU aantast, of de interne markt en de mededinging verstoort. "Volgens mij bewijst niets dat dit het geval is, integendeel", noteert hij. De opinie van de advocaat-generaal is maar een advies. Het ziet er dus naar uit dat het Europees eenheidsoctrooi een feit is, al betwijfelen sommige juristen of het Verdrag van Lissabon toelaat om een cruciaal onderdeel van het EU-industriebeleid over te dragen aan een instelling - het Europees Octrooibureau - waarover de EU geen zeggenschap heeft. Wat er beslist is Het "Europees octrooi met eenvormige werking" zal zonder nationale validering gelden in de 25 deelnemende lidstaten. Het zal enkel nog in het Engels, Frans en Duits moeten worden vertaald. Octrooizaken worden voortaan behandeld door een gespecialiseerd Gemeenschappelijk Octrooigerecht. Dat gerecht omvat nationale rechtbanken van eerste aanleg en een centrale afdeling. De hoofdzetel is Parijs, met nevenafdelingen in München en Londen. Tijdens het debat in het Europees parlement liepen de verwachtingen over de resultaten van de nieuwe regelgeving zeer uiteen. Terwijl de meerderheid de daling van de registratie- en vertaalkosten van octrooien in de verf zette, zei het Spaanse parlementslid Antonio Lopez-Isturiz White van de Europese Volkspartij dat de regeling "niet de goedkoopste" was maar wel discriminatie en onzekerheid creëerde. "Dit bevordert de innovatie niet", zei hij. Het Britse anti-Europese parlementslid Gerard Batten voorspelde dat de kosten van betwistingen zullen verdrievoudigen.