Bij ACV klinkt het dat Leemans niet akkoord kon gaan met het 'onevenwicht' in het jaarverslag. Meer uitleg werd er niet gegeven. Bij de socialistische bond luidt het dan weer dat het jaarverslag 'partijdig' is, omdat vooral het regeringsbeleid zou worden verdedigd. 'Er werd niet ingegaan op de opmerkingen van de vakbond', zo zegt een woordvoerder.

ABVV leest in het jaarverslag ook een 'onaanvaardbare' oproep tot regionalisering van het sociaal overleg.

Tijdens de voorstelling van het jaarverslag had NBB-gouverneur Pierre Wunsch de mogelijkheid aangehaald om daar meer flexibiliteit in te brengen. 'Er zijn verschillen tussen subregio's, en tussen de beroepen. Als de lonen stijgen, dan zullen ze hopelijk een beetje meer stijgen waar er kraptes op de arbeidsmarkt zijn', verklaarde hij. 'Maar mijn boodschap is zeker niet dat we tot een grondige verandering van de wet moeten overgaan', aldus Wunsch. Ook een regionalisering is volgens hem niet aan de orde.

Wunsch wenste verder niet al te ver in te gaan op het feit dat twee regenten de tekst niet ondertekenden. 'Een aantal thema's blijven gevoelig liggen. Maar een nationale bank moet ook over gevoelige thema's spreken', klonk het. 'Ik denk dat ons verhaal over verloning erg evenwichtig is.'

VBO wil dat werkgeversbijdragen verder dalen

Lastenverlagingen op arbeid creëren jobs. Dat is wat het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) onthoudt uit het jaarverslag van de Nationale Bank. Net daarom stelt het VBO een nieuwe daling van de werkgeversbijdragen voor: van 25 naar 20 procent.

De krapte op de arbeidsmarkt is een van de belangrijkste remmen op de Belgische economie, stelt de Nationale Bank vast. Het VBO ziet daarvoor enkele remedies. Zo wil de werkgeversorganisatie de anciënniteitsverloning, waarbij het loon stijgt volgens het aantal gewerkte jaren, aanpassen om meer ervaren werknemers aan het werk te houden. Ook moet duaal leren, vooral in de STEM-richtingen, verder worden uitgebouwd.

En het VBO vindt ook dat België 'een echte leercultuur' moet ontwikkelen rond levenslang leren. Daarnaast wil het VBO een nieuwe lastenverlaging. 'Als we onze werkgelegenheidsgraad willen opkrikken, zijn competitieve bedrijven die investeren en zo welvaart en jobs creëren immers noodzakelijk. Als die jobs dan ook nog kunnen worden ingevuld, moeten er minder uitkeringen worden betaald en stromen er meer belastingen en sociale bijdragen binnen, wat een positief effect heeft op onze overheidsfinanciën', aldus topman Pieter Timmermans.

Bij ACV klinkt het dat Leemans niet akkoord kon gaan met het 'onevenwicht' in het jaarverslag. Meer uitleg werd er niet gegeven. Bij de socialistische bond luidt het dan weer dat het jaarverslag 'partijdig' is, omdat vooral het regeringsbeleid zou worden verdedigd. 'Er werd niet ingegaan op de opmerkingen van de vakbond', zo zegt een woordvoerder. ABVV leest in het jaarverslag ook een 'onaanvaardbare' oproep tot regionalisering van het sociaal overleg. Tijdens de voorstelling van het jaarverslag had NBB-gouverneur Pierre Wunsch de mogelijkheid aangehaald om daar meer flexibiliteit in te brengen. 'Er zijn verschillen tussen subregio's, en tussen de beroepen. Als de lonen stijgen, dan zullen ze hopelijk een beetje meer stijgen waar er kraptes op de arbeidsmarkt zijn', verklaarde hij. 'Maar mijn boodschap is zeker niet dat we tot een grondige verandering van de wet moeten overgaan', aldus Wunsch. Ook een regionalisering is volgens hem niet aan de orde. Wunsch wenste verder niet al te ver in te gaan op het feit dat twee regenten de tekst niet ondertekenden. 'Een aantal thema's blijven gevoelig liggen. Maar een nationale bank moet ook over gevoelige thema's spreken', klonk het. 'Ik denk dat ons verhaal over verloning erg evenwichtig is.'Lastenverlagingen op arbeid creëren jobs. Dat is wat het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) onthoudt uit het jaarverslag van de Nationale Bank. Net daarom stelt het VBO een nieuwe daling van de werkgeversbijdragen voor: van 25 naar 20 procent.De krapte op de arbeidsmarkt is een van de belangrijkste remmen op de Belgische economie, stelt de Nationale Bank vast. Het VBO ziet daarvoor enkele remedies. Zo wil de werkgeversorganisatie de anciënniteitsverloning, waarbij het loon stijgt volgens het aantal gewerkte jaren, aanpassen om meer ervaren werknemers aan het werk te houden. Ook moet duaal leren, vooral in de STEM-richtingen, verder worden uitgebouwd. En het VBO vindt ook dat België 'een echte leercultuur' moet ontwikkelen rond levenslang leren. Daarnaast wil het VBO een nieuwe lastenverlaging. 'Als we onze werkgelegenheidsgraad willen opkrikken, zijn competitieve bedrijven die investeren en zo welvaart en jobs creëren immers noodzakelijk. Als die jobs dan ook nog kunnen worden ingevuld, moeten er minder uitkeringen worden betaald en stromen er meer belastingen en sociale bijdragen binnen, wat een positief effect heeft op onze overheidsfinanciën', aldus topman Pieter Timmermans.