Er was sprake van een mogelijke telfout bij de stemming die dinsdag had plaatsgevonden over het sociaal akkoord, en daar boog het federaal bureau van het ABVV zich donderdag over. 'Een aantal stemmen (van de Waalse jongeren) kon niet in rekening worden gebracht omdat ze te laat toegekomen waren', klonk het na afloop. 'Het federaal bureau bevestigt dus de beslissing van het federaal comité van 22 juni dat het sociaal akkoord met 49,06 procent had goedgekeurd.'

Er stemde 49,01 procent tegen bij de socialistische vakbond, 1,93 procent onthield zich. Ook de andere vakbonden keurden het akkoord eerder deze week goed. Bij de christelijke vakbond ACV gebeurde dat met 58,68 procent van de stemmen. Bij de liberale vakbond ACLVB was de steun voor het sociaal akkoord met 88 procent het grootst.

Ook aan werkgeverszijde werd het akkoord aanvaard. Donderdag nog deed de raad van bestuur van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) dat. Zonder goedkeuring van het ABVV was er geen sociaal akkoord. Dan zou alles weer bij de regering terechtgekomen zijn.

De regering moest eerder al over de loonnorm beslissen omdat de sociale partners er niet uit geraakten. Zij besliste dat de lonen in de private sector over de periode 2021-2022 met maximaal 0,4 procent mogen stijgen, bovenop de index. Bedrijven en sectoren die tijdens de coronacrisis goede resultaten hebben behaald, kunnen hun werknemers nog een eenmalige coronapremie uitkeren van maximaal 500 euro.

Het ABVV blijft zich tegen die norm verzetten, benadrukt de vakbond donderdag. 'Van zodra de publicatie van het koninklijk besluit dat de imperatieve norm vastlegt, wordt afgekondigd, zal dit automatisch een reactie en een actie van het ABVV tot gevolg hebben. Deze actie zal het startpunt zijn van een brede campagne om een hervorming van de wet van '96 te bekomen.' Ook de christelijke vakbond ACV zei na de goedkeuring van het sociaal akkoord zich te blijven verzetten tegen de loonnormwet. 'Sociale partners en politieke partijen die weigeren om in te zien (dat de wet moet worden aangepast, red.), zetten de welvaart, het welzijn en de stabiliteit van dit land onder onhoudbare druk', stelde ACV.

De loonnormwet voorziet in een regeling waardoor de loonkosten niet ontsporen in vergelijking met de lonen in het buitenland, via een algemene maximale loonopslag in de private bedrijven.

Er was sprake van een mogelijke telfout bij de stemming die dinsdag had plaatsgevonden over het sociaal akkoord, en daar boog het federaal bureau van het ABVV zich donderdag over. 'Een aantal stemmen (van de Waalse jongeren) kon niet in rekening worden gebracht omdat ze te laat toegekomen waren', klonk het na afloop. 'Het federaal bureau bevestigt dus de beslissing van het federaal comité van 22 juni dat het sociaal akkoord met 49,06 procent had goedgekeurd.' Er stemde 49,01 procent tegen bij de socialistische vakbond, 1,93 procent onthield zich. Ook de andere vakbonden keurden het akkoord eerder deze week goed. Bij de christelijke vakbond ACV gebeurde dat met 58,68 procent van de stemmen. Bij de liberale vakbond ACLVB was de steun voor het sociaal akkoord met 88 procent het grootst. Ook aan werkgeverszijde werd het akkoord aanvaard. Donderdag nog deed de raad van bestuur van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) dat. Zonder goedkeuring van het ABVV was er geen sociaal akkoord. Dan zou alles weer bij de regering terechtgekomen zijn.De regering moest eerder al over de loonnorm beslissen omdat de sociale partners er niet uit geraakten. Zij besliste dat de lonen in de private sector over de periode 2021-2022 met maximaal 0,4 procent mogen stijgen, bovenop de index. Bedrijven en sectoren die tijdens de coronacrisis goede resultaten hebben behaald, kunnen hun werknemers nog een eenmalige coronapremie uitkeren van maximaal 500 euro. Het ABVV blijft zich tegen die norm verzetten, benadrukt de vakbond donderdag. 'Van zodra de publicatie van het koninklijk besluit dat de imperatieve norm vastlegt, wordt afgekondigd, zal dit automatisch een reactie en een actie van het ABVV tot gevolg hebben. Deze actie zal het startpunt zijn van een brede campagne om een hervorming van de wet van '96 te bekomen.' Ook de christelijke vakbond ACV zei na de goedkeuring van het sociaal akkoord zich te blijven verzetten tegen de loonnormwet. 'Sociale partners en politieke partijen die weigeren om in te zien (dat de wet moet worden aangepast, red.), zetten de welvaart, het welzijn en de stabiliteit van dit land onder onhoudbare druk', stelde ACV. De loonnormwet voorziet in een regeling waardoor de loonkosten niet ontsporen in vergelijking met de lonen in het buitenland, via een algemene maximale loonopslag in de private bedrijven.