Werklozen die onder het IGU-stelsel vallen zijn werklozen die geen voltijdse job vinden, maar toch deeltijds aan de slag gaan omdat ze boven op hun loon een aanvullende uitkering van de RVA-krijgen.

Vorig jaar maakten 52.514 werknemers van het stelsel gebruik. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2010 (59.035), maar recente cijfers wijzen zeker niet op een structureel neerwaartse trend. In januari waren er 55.152 werkenden met een inkomensgarantie-uitkering. In verhouding tot de bevolking wordt in Wallonië meer gebruikgemaakt van het stelsel (22.791 personen of 41%).

De bedoeling van het stelsel is de werkloosheidval te verkleinen. Wie in het stelsel kiest voor deeltijds werk dat maximaal een derde van een voltijdse betrekking uitmaakt, beschikt over een globaal inkomen (loon + uitkering) dat minstens gelijk is aan de werkloosheidsuitkering. Als de deeltijds job meer dan een derde van een fulltime job bedraagt, is het totale inkomen hoger dan de werkloosheidsuitkering. Het IGU-stelsel is niet zo bekend bij het grote publiek maar het budget ervoor maakt nochtans bijna 30 procent van alle subsidies voor deeltijds werk uit. (A.M.)

Werklozen die onder het IGU-stelsel vallen zijn werklozen die geen voltijdse job vinden, maar toch deeltijds aan de slag gaan omdat ze boven op hun loon een aanvullende uitkering van de RVA-krijgen. Vorig jaar maakten 52.514 werknemers van het stelsel gebruik. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2010 (59.035), maar recente cijfers wijzen zeker niet op een structureel neerwaartse trend. In januari waren er 55.152 werkenden met een inkomensgarantie-uitkering. In verhouding tot de bevolking wordt in Wallonië meer gebruikgemaakt van het stelsel (22.791 personen of 41%). De bedoeling van het stelsel is de werkloosheidval te verkleinen. Wie in het stelsel kiest voor deeltijds werk dat maximaal een derde van een voltijdse betrekking uitmaakt, beschikt over een globaal inkomen (loon + uitkering) dat minstens gelijk is aan de werkloosheidsuitkering. Als de deeltijds job meer dan een derde van een fulltime job bedraagt, is het totale inkomen hoger dan de werkloosheidsuitkering. Het IGU-stelsel is niet zo bekend bij het grote publiek maar het budget ervoor maakt nochtans bijna 30 procent van alle subsidies voor deeltijds werk uit. (A.M.)