Die forse toename tegenover de 21 procent die in 2003 werd opgetekend, is toe te schrijven aan de stimulans die uitgaat van de Wet op het Aanvullend Pensioen (WAP), die in werking trad op 1 januari 2004. Een bijkomend pensioenplan boven op het wettelijke pensioen, de zogenaamde tweede pijler, was lang vooral weggelegd voor bedienden. Dat gebeurde bijna steeds op bedrijfsniveau. Voor arbeiders was dat de uitzondering.

Inmiddels is 62 procent van alle werknemers, exclusief zelfstandigen en statutaire ambtenaren, opgenomen in een bedrijfs- of een sectoraal pensioenplan. Vooral bij de kleinere bedrijven zijn er veel met een plan gestart sinds 2004. Die 62 procent zou tegen eind dit jaar moeten oplopen tot 76 procent, rekening houdend met de sectorale plannen die in voorbereiding zijn.

Op het Pension & Health Forum dat AG Employee Benefits donderdag hield, waren vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en verzekeringsmakelaars eensgezind. Ze vinden dat de sectorale plannen de democratisering of wijdere verspreiding van de tweede pijler al een goede duw in de rug hebben gegeven.

Die forse toename tegenover de 21 procent die in 2003 werd opgetekend, is toe te schrijven aan de stimulans die uitgaat van de Wet op het Aanvullend Pensioen (WAP), die in werking trad op 1 januari 2004. Een bijkomend pensioenplan boven op het wettelijke pensioen, de zogenaamde tweede pijler, was lang vooral weggelegd voor bedienden. Dat gebeurde bijna steeds op bedrijfsniveau. Voor arbeiders was dat de uitzondering. Inmiddels is 62 procent van alle werknemers, exclusief zelfstandigen en statutaire ambtenaren, opgenomen in een bedrijfs- of een sectoraal pensioenplan. Vooral bij de kleinere bedrijven zijn er veel met een plan gestart sinds 2004. Die 62 procent zou tegen eind dit jaar moeten oplopen tot 76 procent, rekening houdend met de sectorale plannen die in voorbereiding zijn. Op het Pension & Health Forum dat AG Employee Benefits donderdag hield, waren vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en verzekeringsmakelaars eensgezind. Ze vinden dat de sectorale plannen de democratisering of wijdere verspreiding van de tweede pijler al een goede duw in de rug hebben gegeven.