De index vergelijkt de marktomstandigheden om medewerkers aan te werven en te behouden. Er wordt bij de opstelling van de ranglijst rekening gehouden met onder meer de beschikbaarheid van arbeid, de arbeidskost, het wettelijk kader en de productiviteit. België kende een forse terugval, tot de 49ste plaats.

We doen het duidelijk slechter dan het Verenigd Koninkrijk (plaats 5), Duitsland (15), Nederland (21),... maar scoren wel beter dan Luxemburg (59), Italië (64) en Frankrijk (67). Landen die wereldwijd het beste scoren, zijn Hongkong, Nieuw-Zeeland en Singapore.

De terugval van België is volgens Manpower minder te wijten aan een daling van de prestaties van ons land wat de onderzochte criteria betreft, maar eerder aan de snellere groei van andere landen, voornamelijk in Oost-Europa maar ook in Duitsland, Vietnam en Japan. 'Op een arbeidsmarkt die geglobaliseerd is, blijven de arbeidskosten of het onvoldoende aantal beschikbare arbeidskrachten de aantrekkelijkheid van België negatief beïnvloeden, als gevolg van het tekort aan talent of een te lage activiteitsgraad', luidt het nog.

De belangrijkste troef van de Belgische arbeidsmarkt blijft de kwaliteit van de arbeidskrachten. Het aandeel hoogopgeleiden is gestegen van 44,8 procent tot 46,5 procent.

De index vergelijkt de marktomstandigheden om medewerkers aan te werven en te behouden. Er wordt bij de opstelling van de ranglijst rekening gehouden met onder meer de beschikbaarheid van arbeid, de arbeidskost, het wettelijk kader en de productiviteit. België kende een forse terugval, tot de 49ste plaats. We doen het duidelijk slechter dan het Verenigd Koninkrijk (plaats 5), Duitsland (15), Nederland (21),... maar scoren wel beter dan Luxemburg (59), Italië (64) en Frankrijk (67). Landen die wereldwijd het beste scoren, zijn Hongkong, Nieuw-Zeeland en Singapore. De terugval van België is volgens Manpower minder te wijten aan een daling van de prestaties van ons land wat de onderzochte criteria betreft, maar eerder aan de snellere groei van andere landen, voornamelijk in Oost-Europa maar ook in Duitsland, Vietnam en Japan. 'Op een arbeidsmarkt die geglobaliseerd is, blijven de arbeidskosten of het onvoldoende aantal beschikbare arbeidskrachten de aantrekkelijkheid van België negatief beïnvloeden, als gevolg van het tekort aan talent of een te lage activiteitsgraad', luidt het nog. De belangrijkste troef van de Belgische arbeidsmarkt blijft de kwaliteit van de arbeidskrachten. Het aandeel hoogopgeleiden is gestegen van 44,8 procent tot 46,5 procent.