Ten eerste mogen we niet in het argument trappen dat een sterke leidersfiguur misschien wel aan te raden is omdat de democratie aangetast is. Soms maken kiezers inderdaad de foute keuze, ja. Maar door het onderlinge evenwicht tussen de drie machten in een volwassen, progressieve democratie wordt de schade beperkt en wordt meestal voorkomen dat die schade blijvend zou zijn. Donald Trump wordt aan banden gelegd door wetten, persvrijheid en professionele ambtenaren. In 2019 zal het Huis van Afgevaardigden hem enthousiast tegenwerken en controleren. Als de kiezers hem beu zijn, kunnen ze hem in 2020 ontslaan. Dat geldt allemaal niet voor de Chinese president Xi Jinping.
...