Aangezien het klassieke brugpensioen de voorbije jaren steeds duurder en minder aantrekkelijk is geworden, kiezen bedrijven steeds meer voor het alternatief van het zogenaamde brugpensioen 2.0. Vooral in de bancaire sector is dat populair. 55-plussers met voldoende anciënniteit mogen thuis blijven en worden doorbetaald tegen 50 tot 80 procent van hun loon. Ze worden dus niet ontslagen. Onder andere ING biedt die piste aan in het kader van haar grote herstructurering van vorig jaar: 1500 werknemers ouder dan 55 jaar en met een anciënniteit van meer dan tien jaar zouden er gebruik van kunnen maken.
...