Aan ongewijzigd beleid zal er in 2017 een structureel begrotingstekort zijn van 2,2 procent. Dat stemt overeen met een verschil van 13 miljard euro, blijkt uit het rapport 'Economische vooruitzichten 2014-2019', dat het Planbureau woensdag voorstelde.

Volgens het Planbureau blijft het nominale begrotingstekort de komende jaren onder de 3 procent-norm van de Europese Commissie. Het tekort zou echter nog toenemen tot 2,8 procent in 2015 (tegenover 2,6 procent in 2013). Pas in 2019 zou het tekort krimpen tot 2,2 procent.

De overheidsschuld zou volgens de huidige prognoses pas in 2017 onder de 100 procent van het bruto binnenlands product (bbp) zakken.

Wat de economische groei betreft, zou België de komende jaren in toenemende mate van de recessie herstellen. Volgens de berekeningen van het Planbureau zou de groei van het Belgische bbp vanaf 2015 meer dan 1,5 procent per jaar bedragen. Die toename zou netto gemiddeld 32.000 banen per jaar meebrengen.

De voorspellingen van +1,8 procent groei in 2015, en gemiddeld +1,6 procent in de periode 2016-2019 betekenen een versnelling tegenover dit jaar. Het Planbureau verwacht voor 2014 een economische groei van 1,4 procent en netto 13.600 nieuwe banen. Vorig jaar groeide de economie met slechts 0,2 procent, en gingen er bijna 10.000 banen verloren.

(Belga/BO)

Aan ongewijzigd beleid zal er in 2017 een structureel begrotingstekort zijn van 2,2 procent. Dat stemt overeen met een verschil van 13 miljard euro, blijkt uit het rapport 'Economische vooruitzichten 2014-2019', dat het Planbureau woensdag voorstelde. Volgens het Planbureau blijft het nominale begrotingstekort de komende jaren onder de 3 procent-norm van de Europese Commissie. Het tekort zou echter nog toenemen tot 2,8 procent in 2015 (tegenover 2,6 procent in 2013). Pas in 2019 zou het tekort krimpen tot 2,2 procent. De overheidsschuld zou volgens de huidige prognoses pas in 2017 onder de 100 procent van het bruto binnenlands product (bbp) zakken.Wat de economische groei betreft, zou België de komende jaren in toenemende mate van de recessie herstellen. Volgens de berekeningen van het Planbureau zou de groei van het Belgische bbp vanaf 2015 meer dan 1,5 procent per jaar bedragen. Die toename zou netto gemiddeld 32.000 banen per jaar meebrengen. De voorspellingen van +1,8 procent groei in 2015, en gemiddeld +1,6 procent in de periode 2016-2019 betekenen een versnelling tegenover dit jaar. Het Planbureau verwacht voor 2014 een economische groei van 1,4 procent en netto 13.600 nieuwe banen. Vorig jaar groeide de economie met slechts 0,2 procent, en gingen er bijna 10.000 banen verloren. (Belga/BO)