Grote bedrijven zijn gebonden aan het systeem van Europese uitstootrechten (ETS). De minder grote bedrijven moeten voldoen aan de doelstellingen in het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP). Daarin is opgenomen dat de broeikasgasemissies met 40 procent omlaag moeten tegen 2030. De Vlaamse regering wil bovendien 10 procent van de warmtevraag vergroenen.

Daartoe voorziet de regering nu extra financiële steun aan ondernemingen die ecologie-investeringen willen uitvoeren. Daarnaast wordt er ook een uitgebreide begeleiding en sensibilisering opgestart door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Dit gaat van een gerichte communicatiecampagne tot onafhankelijke adviseurs die sectoren op maat zullen begeleiden.

VLAIO zal gericht op pad gaan naar ondernemingen en sectoren om duurzame investeringen te stimuleren en de omslag weg van fossiel te maken. Zowel kmo's als grotere ondernemingen kunnen bij VLAIO een dossier indienen voor investeringen vanaf 50.000 euro.

Grote bedrijven zijn gebonden aan het systeem van Europese uitstootrechten (ETS). De minder grote bedrijven moeten voldoen aan de doelstellingen in het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP). Daarin is opgenomen dat de broeikasgasemissies met 40 procent omlaag moeten tegen 2030. De Vlaamse regering wil bovendien 10 procent van de warmtevraag vergroenen.Daartoe voorziet de regering nu extra financiële steun aan ondernemingen die ecologie-investeringen willen uitvoeren. Daarnaast wordt er ook een uitgebreide begeleiding en sensibilisering opgestart door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Dit gaat van een gerichte communicatiecampagne tot onafhankelijke adviseurs die sectoren op maat zullen begeleiden.VLAIO zal gericht op pad gaan naar ondernemingen en sectoren om duurzame investeringen te stimuleren en de omslag weg van fossiel te maken. Zowel kmo's als grotere ondernemingen kunnen bij VLAIO een dossier indienen voor investeringen vanaf 50.000 euro.