Op 11 november wordt de honderdste verjaardag van de wapenstilstand in 1918 overal met luister herdacht. Op beeldmateriaal uit die dagen zijn steevast juichende menigtes te zien, onder meer in de provinciehoofdsteden die de koninklijke familie op weg naar Brussel aandeed. Maar behalve dat de wapens in de herfst van 1918 na meer dan vier jaar zwegen, was er weinig te vieren. België zat financieel en economisch aan de grond. Er waren nog amper 3000 bedrijven aan de slag, een aantal dat in het niets verdwijnt tegen de 260.000 kleine en grote ondernemingen die voor de oorlog actief waren. Dat kwam doordat de Duitse bezetter de Belgische industrie meer en meer had ingezet voor de eigen oorlogsinspanning. Door het tekort aan grondstoffen in Duitsland werd de Belgische economie leeggezogen.
...