Tien procent van de Belgische werknemers jonger dan 30 jaar zit in een job waarvoor ze "te veel" kwalificaties hebben. Hun aantal is door de crisis toegenomen. Dat berichten De Standaard en Het Nieuwsblad.

Het fenomeen van de overgekwalificeerde werknemers - bijvoorbeeld een ingenieur die winkelverkoper is - gaat in bijna alle Europese landen in stijgende lijn. Dat blijkt uit een studie door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Naargelang van de gebruikte berekeningsmethode en geraadpleegde databanken schommelt het aantal overgekwalificeerde werknemers in de meeste Europese landen tussen 10 en 20 procent, met uitschieters in bijvoorbeeld Rusland en met beduidend lagere percentages dan gemiddeld in Nederland, Zwitserland en Noorwegen (telkens ongeveer 6 procent).

In België krijgt tussen 9,8 en 14,6 procent van de werknemers het predikaat "overgekwalificeerd" mee. In de jongste leeftijdsgroep (jonger dan 30 jaar) zijn er 10,2 procent overgekwalificeerde werknemers.(Belga/NS)

Tien procent van de Belgische werknemers jonger dan 30 jaar zit in een job waarvoor ze "te veel" kwalificaties hebben. Hun aantal is door de crisis toegenomen. Dat berichten De Standaard en Het Nieuwsblad.Het fenomeen van de overgekwalificeerde werknemers - bijvoorbeeld een ingenieur die winkelverkoper is - gaat in bijna alle Europese landen in stijgende lijn. Dat blijkt uit een studie door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).Naargelang van de gebruikte berekeningsmethode en geraadpleegde databanken schommelt het aantal overgekwalificeerde werknemers in de meeste Europese landen tussen 10 en 20 procent, met uitschieters in bijvoorbeeld Rusland en met beduidend lagere percentages dan gemiddeld in Nederland, Zwitserland en Noorwegen (telkens ongeveer 6 procent).In België krijgt tussen 9,8 en 14,6 procent van de werknemers het predikaat "overgekwalificeerd" mee. In de jongste leeftijdsgroep (jonger dan 30 jaar) zijn er 10,2 procent overgekwalificeerde werknemers.(Belga/NS)