Vrije Tribune

Er is de jongste tijd weer veel media-aandacht voor de leegstand van assistentiewoningen. 'Er zijn er te veel', zeggen de critici. Met het oog op de vergrijzing is dat zeker niet het geval. Het probleem is dat het beleid woningen op afgelegen locaties en met een ondermaatse uitbating mogelijk maakt. Er moet een strikter wettelijk kader komen dat de cowboys in de sector aan banden legt. Hoe je het ook draait of keert, een assistentiewoning blijft de meest efficiënte en menselijke manier van ouderenzorg. Dat zegt Wilfried Martens van Senior Homes.

Knack

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel wil een brexitreserve van 5 miljard euro aanleggen 'om alle onvoorziene gevolgen van de brexit in de meest getroffen lidstaten en sectoren op te vangen'. Michel wil ook het plafond van de meerjarenbegroting verlagen naar 1.074 miljard euro om de 'zuinige vier' over de streep te trekken.

Knack

Reizigers die terugkeren uit gebieden die terug in lockdown zijn geplaatst moeten in quarantaine. De verschillende regeringen van ons land zijn het daar woensdag op het Overlegcomité over eens geraakt. Voor deze gebieden wordt ook een formeel reisverbod uitgevaardigd.

De ex-mijnwerkers die in mei een aanpassing van hun pensioen gerealiseerd zagen, zijn verheugd dat de federale regering structurele en blijvende maatregelen voor het zorgpersoneel heeft genomen. De mijnwerkers hadden opgeroepen om het resterende bedrag waarop ze naar eigen zeggen recht hadden, te investeren in de zorgverleners.

Knack

De contact tracing app in de strijd tegen het coronavirus zal tegen september klaar zijn. Dat heeft Karine Moykens, de voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing, gezegd in De Ochtend (Radio 1). De app wordt niet verplicht.

Uit het magazine
Marc Buelens

Onze leiders zijn nog altijd in staat complexere gedragspatronen te ontplooien dan simplistische modellen kunnen vatten. Dat zegt Marc Buelens, professor-emeritus aan de Vlerick Business School.

Alain Mouton

De ego's van verschillende partijvoorzitters maken de vorming van een Arizona-coalitie een schier onmogelijke opdracht. En dat is wellicht geen slechte zaak. Om een regering zonder de PS op de been te krijgen zullen de vroegere Zweedse coalitiepartijen een zware prijs moeten betalen: een sociaal-economisch beleid dat gelijk staat aan verder ontsporende overheidsfinanciën en dat de concurrentiekracht zwaar aantast.

Bert Lauwers

'Mondmaskers verplichten in winkels zorgt voor duidelijkheid, wijst iedereen op de ernst van de situatie, en zal meer dan een steentje bijdragen om onze economie draaiende te houden', zegt Trends-redacteur Bert Lauwers.

Uit het magazine
Jef Poortmans

Alle groene en duurzame ambities van de Europese Commissie dreigen een maat voor niets te worden, als ze de subsidies voor fossiele brandstoffen in Europa niet aanpakt. Maar de lidstaten hebben weinig zin om ze terug te schroeven.

Uit het magazine
Jozef Vangelder

Financieel rendement is dubbel zoveel waard als het ook de wereld vooruit helpt. De Belgische overheid en bedrijfswereld verzamelen 50 miljoen euro voor duurzame investeringen in de Afrikaanse en de Aziatische privésector. "Investeren is beter dan schenken", zegt bezieler Alexander De Croo, minister van Ontwikkelingssamenwerking. "Je ziet je inleg pas terug als die echt het verschil heeft gemaakt."