Alain Mouton

In de federale regering lopen de spanningen tussen de groenen en de liberalen op. De aanleiding is de kernuitstap. Ondertussen tonen nieuwe cijfers aan dat België op het gebied van werkgelegenheid en overheidsfinanciën nog altijd aan de staart van het Europese peloton bengelt, corona of niet. Allemaal het gevolg van het uitstelgedrag dat de beleidsmakers de voorbije jaren aan de dag hebben gelegd.

DataNews

Zelfs in optimale omstandigheden zal de 5G-veiling nog minstens een jaar op zich laten wachten. De praktische en juridische uitwerking kost tijd. Intussen lopen de huidige netwerken vol.

Kevin Defieuw

De burger is ontgoocheld, teleurgesteld in de overheid en het bestuur. Al enkele jaren zitten we in die negatieve spiraal. Misschien kan de coronacrisis een gamechanger zijn. De kans dat gevoelens van onmacht en onzekerheid het wantrouwen versterken, blijft reëel. Al is een kentering niet onmogelijk. Dat zegt Kevin Defieuw, schepen van Wevelgem (CD&V).

Jef Poortmans

De Hongaarse eerste minister Viktor Orbán maakt voor een zoveelste keer zijn rol waar als enfant terrible van de Europese politiek. Hij stelt zijn veto tegen de Europese meerjarenbegroting en het bijbehorende coronaherstelfonds. Daarmee dreigt een nieuwe crisis voor de Europese Unie.