In de miljardenzoektocht voor 2012 sprak de regering Di Rupo al af om de voorheffing op roerende inkomsten boven de 20.000 euro met 4 procent te verhogen. Het complexe systeem dat daardoor ontstond, wordt nu alweer van tafel geveegd. Er komt een uniform bevrijdend tarief van 25 procent. "De regering maakt daarmee een einde aan de negatieve discriminatie van inkomsten uit risicokapitaal. De afschaffing van de aangifteplicht en van het meldpunt kan veel onrust wegnemen bij de spaarders en de beleggers", zegt de VFB. "Deze regeling is weliswaar een belastingverhoging (en niemand betaalt graag meer belastingen) maar stemt overeen met de verwachtingen van VFB." (KAV)

In de miljardenzoektocht voor 2012 sprak de regering Di Rupo al af om de voorheffing op roerende inkomsten boven de 20.000 euro met 4 procent te verhogen. Het complexe systeem dat daardoor ontstond, wordt nu alweer van tafel geveegd. Er komt een uniform bevrijdend tarief van 25 procent. "De regering maakt daarmee een einde aan de negatieve discriminatie van inkomsten uit risicokapitaal. De afschaffing van de aangifteplicht en van het meldpunt kan veel onrust wegnemen bij de spaarders en de beleggers", zegt de VFB. "Deze regeling is weliswaar een belastingverhoging (en niemand betaalt graag meer belastingen) maar stemt overeen met de verwachtingen van VFB." (KAV)