Het akkoord werd vandaag bekendgemaakt door de Vlaamse meerderheid. Vanaf 1 juli zou gestart worden met de uitrol van de digitale meter. Die zogenaamde "slimme meter" dreigde mensen die de voorbije jaren geïnvesteerd hadden in zonnepanelen te benadelen, doordat de terugdraaifunctie (wanneer door zon opgewekte energie op het distributienet wordt geplaatst, red.) zou verdwijnen. In ruil zou men wel geen prosumentenvergoeding meer moeten betalen. "Mensen met zonnepanelen krijgen nu de keuze: ofwel blijven ze een forfaite vergoeding (de prosumentenvergoeding, red.) betalen, ofwel kiezen ze voor het nieuwe systeem waarbij het reële verbruik van het net wordt aangerekend", legt Claeys uit. Hij raadt iedereen aan om, alvorens een keuze te maken, simulaties door te voeren. Kiezen voor het aanrekenen van het reële netverbruik is bijvoorbeeld interessant voor mensen die veel van de opwekte energie direct verbruiken. De ODE-directeur is absoluut voorstander van de digitale meter, omdat het ons elektriciteitsnet flexibeler en slimmer maakt. "Maar mensen die de voorbije jaren in zonne-energie geïnvesteerd hebben, mogen er niet door worden benadeeld", klinkt het, "en dat is nu geregeld." (Belga)

Het akkoord werd vandaag bekendgemaakt door de Vlaamse meerderheid. Vanaf 1 juli zou gestart worden met de uitrol van de digitale meter. Die zogenaamde "slimme meter" dreigde mensen die de voorbije jaren geïnvesteerd hadden in zonnepanelen te benadelen, doordat de terugdraaifunctie (wanneer door zon opgewekte energie op het distributienet wordt geplaatst, red.) zou verdwijnen. In ruil zou men wel geen prosumentenvergoeding meer moeten betalen. "Mensen met zonnepanelen krijgen nu de keuze: ofwel blijven ze een forfaite vergoeding (de prosumentenvergoeding, red.) betalen, ofwel kiezen ze voor het nieuwe systeem waarbij het reële verbruik van het net wordt aangerekend", legt Claeys uit. Hij raadt iedereen aan om, alvorens een keuze te maken, simulaties door te voeren. Kiezen voor het aanrekenen van het reële netverbruik is bijvoorbeeld interessant voor mensen die veel van de opwekte energie direct verbruiken. De ODE-directeur is absoluut voorstander van de digitale meter, omdat het ons elektriciteitsnet flexibeler en slimmer maakt. "Maar mensen die de voorbije jaren in zonne-energie geïnvesteerd hebben, mogen er niet door worden benadeeld", klinkt het, "en dat is nu geregeld." (Belga)