Met het chipbesluit wil de Commissie het Europese aandeel in de wereldwijde productie van halfgeleiders tegen 2030 opschroeven van de huidige negen naar twintig procent. Aangezien de vraag tegen het einde van het decennium naar verwachting zal verdubbelen, komt dat neer op een verviervoudiging van de huidige productiecapaciteit. Daarvoor wil de Commissie meer dan 43 miljard euro aan publieke en private investeringen mobiliseren. Agoria vindt het belangrijk dat de Europese chipproductie toekomstgericht en groen wordt. Agoria onderschrijft de doelstelling van het chipbesluit om bij te dragen aan de groene transitie. Daarnaast komt het er voor Europa op aan "om wereldleider te worden in welgekozen marktsegmenten en toepassingen", klinkt het. Zo zal Europa haar onderhandelingspositie kunnen versterken. Agoria pleit ook voor ecosystemen waar kennisinstellingen en bedrijven samenwerken. Met het onderzoekscentrum imec heeft België een troef in handen, klinkt het. Het komt er nu op aan voor onze overheden om een zo gunstig mogelijk klimaat te ontwikkelen, vindt de technologiefederatie. Met "programma's rond onderzoek, ontwikkeling en innovatie met kennisinstellingen en industrie, het aantrekken en versneld opleiden van talent en ondersteunen van de nodige infrastructuur voor de pilootlijnen" kunnen overheden de industrie helpen verankeren en investeringen aantrekken. Agoria benadrukt dat het chipbesluit slechts kan slagen als de komende tien jaar voldoende talent wordt aangetrokken. (Belga)

Met het chipbesluit wil de Commissie het Europese aandeel in de wereldwijde productie van halfgeleiders tegen 2030 opschroeven van de huidige negen naar twintig procent. Aangezien de vraag tegen het einde van het decennium naar verwachting zal verdubbelen, komt dat neer op een verviervoudiging van de huidige productiecapaciteit. Daarvoor wil de Commissie meer dan 43 miljard euro aan publieke en private investeringen mobiliseren. Agoria vindt het belangrijk dat de Europese chipproductie toekomstgericht en groen wordt. Agoria onderschrijft de doelstelling van het chipbesluit om bij te dragen aan de groene transitie. Daarnaast komt het er voor Europa op aan "om wereldleider te worden in welgekozen marktsegmenten en toepassingen", klinkt het. Zo zal Europa haar onderhandelingspositie kunnen versterken. Agoria pleit ook voor ecosystemen waar kennisinstellingen en bedrijven samenwerken. Met het onderzoekscentrum imec heeft België een troef in handen, klinkt het. Het komt er nu op aan voor onze overheden om een zo gunstig mogelijk klimaat te ontwikkelen, vindt de technologiefederatie. Met "programma's rond onderzoek, ontwikkeling en innovatie met kennisinstellingen en industrie, het aantrekken en versneld opleiden van talent en ondersteunen van de nodige infrastructuur voor de pilootlijnen" kunnen overheden de industrie helpen verankeren en investeringen aantrekken. Agoria benadrukt dat het chipbesluit slechts kan slagen als de komende tien jaar voldoende talent wordt aangetrokken. (Belga)