Een bedrijfsleider kan naast een bezoldiging van zijn vennootschap ook voordelen krijgen die niet uit geld bestaan. In principe stelt de fiscus dat u als begunstigde moet worden belast op de werkelijke waarde van het voordeel, maar voor sommige voordelen aanvaardt het fiscale wetboek forfaitaire ramingen. Dat is interessant, omdat die ramingen doorgaans lager zijn dan de werkelijke waarde van het voordeel.

Gratis wonen

Veel vennootschappen zijn eigenaar van een woning. Als bedrijfsleider kunt u die gratis of tegen een verminderde huurprijs gebruiken. De vennootschap neemt alle kosten van de woning ten laste, terwijl u alleen wordt belast op een voordeel dat forfaitair wordt geraamd op basis van het kadastraal inkomen van de woning.

Is het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen kleiner dan of gelijk aan 745 euro en is de verhuurde woning niet gemeubileerd, dan wordt deze formule toegepast: geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 1,25. Heeft een gemeubileerde woning een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen kleiner dan of gelijk aan 745 euro, dan is de formule: geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 1,25 x 5/3.

Is het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen groter dan 745 euro - wat in de praktijk vaak het geval is - dan wordt de factor 1,25 verhoogd tot 3,8. Dat geeft voor een niet-gemeubileerde woning een geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 3,8. Voor een gemeubileerde woning met een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen groter dan 745 euro bedraagt het geïndexeerde kadastraal inkomen x 100/60 x 3,8 x 5/3. Voor het inkomstenjaar 2014 worden de niet-geïndexeerde kadastraal inkomens vermenigvuldigd met een indexatiecoëfficiënt van 1,7.

Gratis verwarming en elektriciteit

De vennootschap kan ook uw verwarming en elektriciteit bekostigen. Het voordeel dat daaruit voortvloeit, wordt belast tegen 1870 euro per jaar voor de verwarming, en tegen 930 euro per jaar voor het elektriciteitsverbruik voor andere doeleinden dan verwarming (bedragen geldig voor het inkomstenjaar 2014).

Die bedragen gelden ongeacht het echte verbruik, terwijl uw vennootschap de totale kosten volledig kan aftrekken. Betaalt u aan uw vennootschap een persoonlijke bijdrage voor verwarming of elektriciteit, dan mag u die som aftrekken van de forfaitair belastbare som.

Gratis huispersoneel

Uw vennootschap kan ook de kosten van huispersoneel op zich nemen, zoals voor een privéchauffeur, een dienstbode, een conciërge, een poetshulp of een tuinier. Ze betaalt het loon, de arbeidsongevallenverzekering en de sociale zekerheid voor die werknemers en trekt de kosten af van haar belastbare winst. Als bedrijfsleider wordt u forfaitair belast op een voordeel van 5950 euro per jaar per voltijds tewerkgesteld personeelslid, ongeacht de werkelijke kosten van het personeel.

Goedkope lening

Via uw rekening-courant kunt u ook geld lenen van uw vennootschap, waarop u geen intresten betaalt. Fiscaal wordt u belast op basis van een intrestvoet die elk jaar opnieuw wordt vastgelegd. Het tarief bedraagt dit aanslagjaar 8,8 procent. Die intrest moet u toepassen op de gemiddelde stand van de rekening-courant. Die gemiddelde stand kunt u berekenen door de beginstand op 1 januari en de eindstand op 31 december op te tellen en te delen door twee.

Stel dat uw rekening-courant op 1 januari op -4000 euro staat, en op 31 december op -8000 euro. De fictieve debetintresten bedragen dan (4000 + 8000)/2 x 8,8 procent = 528 euro Daarop betaalt u het progressieve tarief in de personenbelasting, plus de gemeentebelasting.

Gratis computer

Een andere mogelijkheid is dat uw vennootschap u gratis of tegen een verminderde prijs een computerinstallatie ter beschikking stelt. In dat geval wordt het voordeel forfaitair bepaald op 180 euro per jaar voor de pc, en op 60 euro per jaar voor het persoonlijke gebruik van een internetaansluiting, met inbegrip van het internetabonnement.

Het volledige artikel over fiscaalvriendelijke forfaitaire voordelen leest u in Trends van 16 oktober.

Een bedrijfsleider kan naast een bezoldiging van zijn vennootschap ook voordelen krijgen die niet uit geld bestaan. In principe stelt de fiscus dat u als begunstigde moet worden belast op de werkelijke waarde van het voordeel, maar voor sommige voordelen aanvaardt het fiscale wetboek forfaitaire ramingen. Dat is interessant, omdat die ramingen doorgaans lager zijn dan de werkelijke waarde van het voordeel.Veel vennootschappen zijn eigenaar van een woning. Als bedrijfsleider kunt u die gratis of tegen een verminderde huurprijs gebruiken. De vennootschap neemt alle kosten van de woning ten laste, terwijl u alleen wordt belast op een voordeel dat forfaitair wordt geraamd op basis van het kadastraal inkomen van de woning.Is het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen kleiner dan of gelijk aan 745 euro en is de verhuurde woning niet gemeubileerd, dan wordt deze formule toegepast: geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 1,25. Heeft een gemeubileerde woning een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen kleiner dan of gelijk aan 745 euro, dan is de formule: geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 1,25 x 5/3. Is het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen groter dan 745 euro - wat in de praktijk vaak het geval is - dan wordt de factor 1,25 verhoogd tot 3,8. Dat geeft voor een niet-gemeubileerde woning een geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 3,8. Voor een gemeubileerde woning met een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen groter dan 745 euro bedraagt het geïndexeerde kadastraal inkomen x 100/60 x 3,8 x 5/3. Voor het inkomstenjaar 2014 worden de niet-geïndexeerde kadastraal inkomens vermenigvuldigd met een indexatiecoëfficiënt van 1,7.De vennootschap kan ook uw verwarming en elektriciteit bekostigen. Het voordeel dat daaruit voortvloeit, wordt belast tegen 1870 euro per jaar voor de verwarming, en tegen 930 euro per jaar voor het elektriciteitsverbruik voor andere doeleinden dan verwarming (bedragen geldig voor het inkomstenjaar 2014).Die bedragen gelden ongeacht het echte verbruik, terwijl uw vennootschap de totale kosten volledig kan aftrekken. Betaalt u aan uw vennootschap een persoonlijke bijdrage voor verwarming of elektriciteit, dan mag u die som aftrekken van de forfaitair belastbare som.Uw vennootschap kan ook de kosten van huispersoneel op zich nemen, zoals voor een privéchauffeur, een dienstbode, een conciërge, een poetshulp of een tuinier. Ze betaalt het loon, de arbeidsongevallenverzekering en de sociale zekerheid voor die werknemers en trekt de kosten af van haar belastbare winst. Als bedrijfsleider wordt u forfaitair belast op een voordeel van 5950 euro per jaar per voltijds tewerkgesteld personeelslid, ongeacht de werkelijke kosten van het personeel.Via uw rekening-courant kunt u ook geld lenen van uw vennootschap, waarop u geen intresten betaalt. Fiscaal wordt u belast op basis van een intrestvoet die elk jaar opnieuw wordt vastgelegd. Het tarief bedraagt dit aanslagjaar 8,8 procent. Die intrest moet u toepassen op de gemiddelde stand van de rekening-courant. Die gemiddelde stand kunt u berekenen door de beginstand op 1 januari en de eindstand op 31 december op te tellen en te delen door twee. Stel dat uw rekening-courant op 1 januari op -4000 euro staat, en op 31 december op -8000 euro. De fictieve debetintresten bedragen dan (4000 + 8000)/2 x 8,8 procent = 528 euro Daarop betaalt u het progressieve tarief in de personenbelasting, plus de gemeentebelasting.Een andere mogelijkheid is dat uw vennootschap u gratis of tegen een verminderde prijs een computerinstallatie ter beschikking stelt. In dat geval wordt het voordeel forfaitair bepaald op 180 euro per jaar voor de pc, en op 60 euro per jaar voor het persoonlijke gebruik van een internetaansluiting, met inbegrip van het internetabonnement.Het volledige artikel over fiscaalvriendelijke forfaitaire voordelen leest u in Trends van 16 oktober.