De Colruyt-supermarkten en andere ketens van de groep zorgen al vanaf de jaren 80 voor steeds grotere dividenden. Die vloeien voor een groot stuk terug naar de familie Colruyt. Dat geld laten ze voor hen werken via beleggingen, fondsen en investeringen in andere bedrijven. Dat doen ze op de Colruyt-manier: niet alleen met het oog op de eigen bankrekening, maar ook op de samenleving en het milieu. Sinds 2011 zijn de zakelijke belangen grotendeels gegroepeerd in Korys. Stap voor stap wordt die holding uitgebouwd door de dividenden vanuit Colruyt Group te herinvesteren. De investeringsportefeuille bedraagt nu ongeveer 500 miljoen euro.

Ruim honderd leden van de familie zijn aandeelhouder. Zijn die allemaal betrokken bij de strategie van Korys?

Jef Colruyt: "Er is een familiale stichting en die kiest om de vijf jaar negen bestuurders. Zij hebben het mandaat om de overeengekomen intenties door te voeren bij Korys en de bedrijven. Van die negen zitten er vier in de raad van bestuur van de holding. Vijf richten zich uitsluitend naar de familiale aandeelhouders. Zij zorgen voor de doorstroming van informatie en opleidingen."

"De eerste fondsen, rond de eeuwwisseling, vielen samen met een generatiewissel. De negen kinderen van Franz Colruyt waren toen allemaal tussen 55 en 65 jaar oud. De derde generatie, die van mijn neef Frans (operationeel directeur Colruyt Group, nvdr.) en ik, loste hen af. Op dat moment hebben we met de hele familie onderzocht welke waarden en ambities ons verbinden. We merkten dat de familie samen wilde investeren in mensen, ondernemingen en projecten om een duurzaam verschil te maken."

U probeert nog altijd maatschappelijke, ecologische en financiële criteria met elkaar te verzoenen.

Vincent Vliebergh: "Het People, Planet & Profit-principe weegt nog altijd het zwaarst. Er moet een evenwicht zijn op die drie assen. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar we doen ons best. Daarnaast ligt de focus op drie sectoren: duurzame energie en clean technology, consumentengoederen en retail, en life sciences (farmacie en biotech, nvdr.). Dat laatste niet alleen voor het maatschappelijke belang, België is er ook gewoon sterk in. Consumentengoederen, dat zit in de genen van de familie. Cleantech omdat het absoluut noodzakelijk is dat de maatschappij daarin investeert."

Korys en Colruyt Group zijn voorstanders van groene energie, maar het grote publiek heeft het lastig met de subsidies die met hun belastinggeld worden betaald.

Jef Colruyt: "Het gaat erom welke wereld we onze kinderen willen nalaten. Als we groene industrie en energie willen, dan moeten we daarin investeren. Het zal nog jaren duren eer groene energie rendabel is zonder subsidies. De subsidies moeten wel zakken naarmate de technologie beter wordt. Maar ze zijn noodzakelijk, anders stopt iedereen er mee."

Vincent Vliebergh: "De rendementen liggen ook niet hoog. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Zelfs met subsidies is de return relatief klein in vergelijking met de financiële risico's die worden genomen in groene energie. We worden er niet rijk van."
Over welke return gaat het dan?"

Jef Colruyt: "10 tot 12 procent in het beste geval. Vergeet ook niet dat de boel de helft van de keren failliet gaat. Mochten we voluit voor rendement gaan, dan halen we gemakkelijk 25 à 30 procent. Maar zulke investeringen zijn vaak onverenigbaar met onze waarden."

Komt u nooit in de verleiding?

Jef Colruyt: "Neen. We houden ons aan de missie die vanuit de familie ontstaan is. Er zijn ook richtlijnen over hoeveel risico we mogen nemen. Er zijn rendementsverwachtingen. Die zijn niet zo hoog, net omdat we duurzaam willen investeren."

Vliebergh: "Alles komt neer op die drie P's. Die moeten in evenwicht zijn en daarvoor moet je soms iets opofferen. Iedereen respecteert de waarden van de familie. Daardoor is ons imago erg goed. Toch vinden sommigen ons naïef."

Wat moet de belangrijkste prioriteit van de overheid zijn na de verkiezingen van 25 mei?

Jef Colruyt: "De basistaken beter en efficiënter uitvoeren en durven te investeren op lange termijn. Dat gaat dan over justitie, onderwijs, mobiliteit enzovoort. De overheid kan volgens een gelijkaardige filosofie als Colruyt Group werken. Stap voor stap de zaken verbeteren, maar niet ten koste van de mensen. Ik zie pogingen bij verschillende overheidsdiensten."

Premier Elio Di Rupo krijgt veel kritiek omdat het ondernemingsklimaat fors verslechtert.

Jef Colruyt: "Het beleid is niet tegen de ondernemers, het is lastig voor de hele samenleving. Ik voel me niet zwaar benadeeld, maar ik ben ook niet gelukkig. Het ontbreekt aan politieke durf. De volgende regering heeft vijf jaar tijd. Hopelijk maken ze akkoorden met een langetermijnvisie. We moeten ook realistisch zijn. De belastingen kunnen niet fors verlaagd worden, er is weinig bewegingsruimte."

Het volledige interview leest u deze week in Trends.

De Colruyt-supermarkten en andere ketens van de groep zorgen al vanaf de jaren 80 voor steeds grotere dividenden. Die vloeien voor een groot stuk terug naar de familie Colruyt. Dat geld laten ze voor hen werken via beleggingen, fondsen en investeringen in andere bedrijven. Dat doen ze op de Colruyt-manier: niet alleen met het oog op de eigen bankrekening, maar ook op de samenleving en het milieu. Sinds 2011 zijn de zakelijke belangen grotendeels gegroepeerd in Korys. Stap voor stap wordt die holding uitgebouwd door de dividenden vanuit Colruyt Group te herinvesteren. De investeringsportefeuille bedraagt nu ongeveer 500 miljoen euro. Ruim honderd leden van de familie zijn aandeelhouder. Zijn die allemaal betrokken bij de strategie van Korys?Jef Colruyt: "Er is een familiale stichting en die kiest om de vijf jaar negen bestuurders. Zij hebben het mandaat om de overeengekomen intenties door te voeren bij Korys en de bedrijven. Van die negen zitten er vier in de raad van bestuur van de holding. Vijf richten zich uitsluitend naar de familiale aandeelhouders. Zij zorgen voor de doorstroming van informatie en opleidingen." "De eerste fondsen, rond de eeuwwisseling, vielen samen met een generatiewissel. De negen kinderen van Franz Colruyt waren toen allemaal tussen 55 en 65 jaar oud. De derde generatie, die van mijn neef Frans (operationeel directeur Colruyt Group, nvdr.) en ik, loste hen af. Op dat moment hebben we met de hele familie onderzocht welke waarden en ambities ons verbinden. We merkten dat de familie samen wilde investeren in mensen, ondernemingen en projecten om een duurzaam verschil te maken."U probeert nog altijd maatschappelijke, ecologische en financiële criteria met elkaar te verzoenen.Vincent Vliebergh: "Het People, Planet & Profit-principe weegt nog altijd het zwaarst. Er moet een evenwicht zijn op die drie assen. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar we doen ons best. Daarnaast ligt de focus op drie sectoren: duurzame energie en clean technology, consumentengoederen en retail, en life sciences (farmacie en biotech, nvdr.). Dat laatste niet alleen voor het maatschappelijke belang, België is er ook gewoon sterk in. Consumentengoederen, dat zit in de genen van de familie. Cleantech omdat het absoluut noodzakelijk is dat de maatschappij daarin investeert." Korys en Colruyt Group zijn voorstanders van groene energie, maar het grote publiek heeft het lastig met de subsidies die met hun belastinggeld worden betaald.Jef Colruyt: "Het gaat erom welke wereld we onze kinderen willen nalaten. Als we groene industrie en energie willen, dan moeten we daarin investeren. Het zal nog jaren duren eer groene energie rendabel is zonder subsidies. De subsidies moeten wel zakken naarmate de technologie beter wordt. Maar ze zijn noodzakelijk, anders stopt iedereen er mee." Vincent Vliebergh: "De rendementen liggen ook niet hoog. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Zelfs met subsidies is de return relatief klein in vergelijking met de financiële risico's die worden genomen in groene energie. We worden er niet rijk van." Over welke return gaat het dan?" Jef Colruyt: "10 tot 12 procent in het beste geval. Vergeet ook niet dat de boel de helft van de keren failliet gaat. Mochten we voluit voor rendement gaan, dan halen we gemakkelijk 25 à 30 procent. Maar zulke investeringen zijn vaak onverenigbaar met onze waarden." Komt u nooit in de verleiding?Jef Colruyt: "Neen. We houden ons aan de missie die vanuit de familie ontstaan is. Er zijn ook richtlijnen over hoeveel risico we mogen nemen. Er zijn rendementsverwachtingen. Die zijn niet zo hoog, net omdat we duurzaam willen investeren." Vliebergh: "Alles komt neer op die drie P's. Die moeten in evenwicht zijn en daarvoor moet je soms iets opofferen. Iedereen respecteert de waarden van de familie. Daardoor is ons imago erg goed. Toch vinden sommigen ons naïef." Wat moet de belangrijkste prioriteit van de overheid zijn na de verkiezingen van 25 mei?Jef Colruyt: "De basistaken beter en efficiënter uitvoeren en durven te investeren op lange termijn. Dat gaat dan over justitie, onderwijs, mobiliteit enzovoort. De overheid kan volgens een gelijkaardige filosofie als Colruyt Group werken. Stap voor stap de zaken verbeteren, maar niet ten koste van de mensen. Ik zie pogingen bij verschillende overheidsdiensten." Premier Elio Di Rupo krijgt veel kritiek omdat het ondernemingsklimaat fors verslechtert.Jef Colruyt: "Het beleid is niet tegen de ondernemers, het is lastig voor de hele samenleving. Ik voel me niet zwaar benadeeld, maar ik ben ook niet gelukkig. Het ontbreekt aan politieke durf. De volgende regering heeft vijf jaar tijd. Hopelijk maken ze akkoorden met een langetermijnvisie. We moeten ook realistisch zijn. De belastingen kunnen niet fors verlaagd worden, er is weinig bewegingsruimte." Het volledige interview leest u deze week in Trends.