De pers besteedde er relatief weinig aandacht aan en de politiek houdt zich stil. De grote werkgeversorganisaties zijn opvallend voorzichtig, al roeren ze zich meer en meer. Want een wetsvoorstel zorgt voor opschudding in de Belgische ondernemerswereld : op woensdag 20 mei moet het parlement in snel tempo over een wetsvoorstel stemmen dat de opzegtermijn schorst en de facto verlengt, en bovendien retroactief toepassing is! Het is dus een wijziging van een bestaande wet.

Met andere woorden: werkgevers die de afgelopen maanden de wet te goeder trouw toepasten (want het was wettelijk mogelijk) zouden vanaf 20 mei de facto onwettig bezig geweest zijn.

De boosdoener in deze tijden is dus niet langer covid-19, maar de gewone bedrijfsleider die soms geen andere keuze heeft dan zijn bedrijf te reorganiseren om te overleven in deze historische crisis, die deels verzwaard werd door de het gebrek aan daadkracht van onze beleidsmakers.

Het is duidelijk dat manifeste misbruiken moeten worden aangepakt, zowel bij de werkgevers als bij de werknemers. Maar als een beslissing genomen werd op een volkomen wettelijke basis, kan die nooit retroactief gemaakt worden. Dit druist in tegen alle rechtsbeginselen en is een manifeste inbreuk op de rechtszekerheid.

Sommige bevestigen trouwens niet alleen de ongrondwettelijkheid van de wet, maar ze zou ook indruisen tegen de Europese regels. Finaal zal deze wet nooit standhouden, waarom ze dan goedkeuren? Het antwoord is niet ver te zoeken: blijkbaar willen sommige politici zich profileren. Want de geur van nieuwe verkiezingen hangt al in de wandelgangen van het parlement.

Zijn de werkgevers vogelvrij verklaard?

Zoals altijd zullen de 'kleine' ondernemers het gelag betalen: zij die niet over enorme budgetten beschikken om een leger advocaten te betalen om de wet aan te vechten. En dus zullen ze, zoals altijd, aan het kortste eind trekken en uiteindelijk gewoon betalen.

Afgelopen maanden stonden de bedrijven voor immense uitdagingen, enorme inspanningen werden en worden gedaan om te overleven. Morgen is het tijd om onze economie weer op te bouwen, niet te stigmatiseren.

Winston Churchill sloeg nagels met koppen met zijn uitspraak: "Sommige mensen zien de ondernemer als een op geld beluste wolf, die het verdient gedood te worden. Anderen zien hem als een koe, die men zonder ophouden kan melken. Maar slechts weinigen zien hem zoals hij werkelijk is, namelijk als het paard dat de kar moet trekken."

Misschien is het tijd dat er een einde komt aan de chaos en dat we collectief weer aan het werk gaan, zonder schrik om aangeklaagd te worden. Politici zouden zich volgend devies beter eigen maken: "Gouverner, c'est prévoir. Et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte." Daadkrachtig beleid vraagt een vooruitziende blik. De tijd ligt voor ons, zo moeten ook de wetten zijn. Anders ontstaat chaos en onzekerheid, bij alle partijen die betrokken zijn in het spel.

We rekenen op het gezond verstand van de vertegenwoordigers van het volk.

Philippe de Saporta, CEO van skydoo.com en ondernemer Rudi De Kerpel

De pers besteedde er relatief weinig aandacht aan en de politiek houdt zich stil. De grote werkgeversorganisaties zijn opvallend voorzichtig, al roeren ze zich meer en meer. Want een wetsvoorstel zorgt voor opschudding in de Belgische ondernemerswereld : op woensdag 20 mei moet het parlement in snel tempo over een wetsvoorstel stemmen dat de opzegtermijn schorst en de facto verlengt, en bovendien retroactief toepassing is! Het is dus een wijziging van een bestaande wet. Met andere woorden: werkgevers die de afgelopen maanden de wet te goeder trouw toepasten (want het was wettelijk mogelijk) zouden vanaf 20 mei de facto onwettig bezig geweest zijn. De boosdoener in deze tijden is dus niet langer covid-19, maar de gewone bedrijfsleider die soms geen andere keuze heeft dan zijn bedrijf te reorganiseren om te overleven in deze historische crisis, die deels verzwaard werd door de het gebrek aan daadkracht van onze beleidsmakers.Het is duidelijk dat manifeste misbruiken moeten worden aangepakt, zowel bij de werkgevers als bij de werknemers. Maar als een beslissing genomen werd op een volkomen wettelijke basis, kan die nooit retroactief gemaakt worden. Dit druist in tegen alle rechtsbeginselen en is een manifeste inbreuk op de rechtszekerheid.Sommige bevestigen trouwens niet alleen de ongrondwettelijkheid van de wet, maar ze zou ook indruisen tegen de Europese regels. Finaal zal deze wet nooit standhouden, waarom ze dan goedkeuren? Het antwoord is niet ver te zoeken: blijkbaar willen sommige politici zich profileren. Want de geur van nieuwe verkiezingen hangt al in de wandelgangen van het parlement.Zoals altijd zullen de 'kleine' ondernemers het gelag betalen: zij die niet over enorme budgetten beschikken om een leger advocaten te betalen om de wet aan te vechten. En dus zullen ze, zoals altijd, aan het kortste eind trekken en uiteindelijk gewoon betalen.Afgelopen maanden stonden de bedrijven voor immense uitdagingen, enorme inspanningen werden en worden gedaan om te overleven. Morgen is het tijd om onze economie weer op te bouwen, niet te stigmatiseren.Winston Churchill sloeg nagels met koppen met zijn uitspraak: "Sommige mensen zien de ondernemer als een op geld beluste wolf, die het verdient gedood te worden. Anderen zien hem als een koe, die men zonder ophouden kan melken. Maar slechts weinigen zien hem zoals hij werkelijk is, namelijk als het paard dat de kar moet trekken."Misschien is het tijd dat er een einde komt aan de chaos en dat we collectief weer aan het werk gaan, zonder schrik om aangeklaagd te worden. Politici zouden zich volgend devies beter eigen maken: "Gouverner, c'est prévoir. Et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte." Daadkrachtig beleid vraagt een vooruitziende blik. De tijd ligt voor ons, zo moeten ook de wetten zijn. Anders ontstaat chaos en onzekerheid, bij alle partijen die betrokken zijn in het spel.We rekenen op het gezond verstand van de vertegenwoordigers van het volk.Philippe de Saporta, CEO van skydoo.com en ondernemer Rudi De Kerpel