De mogelijkheid zal onderzocht worden om arbeidsongeschikte dagen tijdens de laatste zes tot acht weken van de zwangerschap in fases over te dragen naar de postnatale moederschapsrust. "Er dient hierbij rekening te worden gehouden met de budgettaire impact voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en voor de werkgevers voor wat betreft de betaling van het gewaarborgd loon", klinkt het bij de NAR. De Franstalige Ligue des familles reageert alvast tevreden op het advies. Wat vaderschapsverlof/geboorteverlof betreft meent de Arbeidsraad dat dit effectief opgenomen zou moeten worden. De sociale partners zullen tijdens de eerste helft van volgend jaar bekijken hoe die doelstelling het best bereikt kan worden. (Belga)

De mogelijkheid zal onderzocht worden om arbeidsongeschikte dagen tijdens de laatste zes tot acht weken van de zwangerschap in fases over te dragen naar de postnatale moederschapsrust. "Er dient hierbij rekening te worden gehouden met de budgettaire impact voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en voor de werkgevers voor wat betreft de betaling van het gewaarborgd loon", klinkt het bij de NAR. De Franstalige Ligue des familles reageert alvast tevreden op het advies. Wat vaderschapsverlof/geboorteverlof betreft meent de Arbeidsraad dat dit effectief opgenomen zou moeten worden. De sociale partners zullen tijdens de eerste helft van volgend jaar bekijken hoe die doelstelling het best bereikt kan worden. (Belga)