"Het door de regering voorgestelde budget bevat voor 902 miljoen euro besparingen. Dat betekent voor 2017 nog een reële groei van 0,5 procent. En dat terwijl de regering in 2014 een weliswaar sterk gereduceerde, maar stabiele jaarlijkse groeinorm van 1,5 procent beloofd had tot 2019", luidt het. De mutualiteiten verzetten zich "tegen de onrechtvaardige verdeling van de inspanningen", zeggen ze. "Een derde van de totale besparing van drie miljard euro is ten laste van de sociale zekerheid, patiënten, zorgverstrekkers en uitkeringsgerechtigden. De sterke schouders zouden de grootste lasten moeten dragen, niet omgekeerd." (Belga)

"Het door de regering voorgestelde budget bevat voor 902 miljoen euro besparingen. Dat betekent voor 2017 nog een reële groei van 0,5 procent. En dat terwijl de regering in 2014 een weliswaar sterk gereduceerde, maar stabiele jaarlijkse groeinorm van 1,5 procent beloofd had tot 2019", luidt het. De mutualiteiten verzetten zich "tegen de onrechtvaardige verdeling van de inspanningen", zeggen ze. "Een derde van de totale besparing van drie miljard euro is ten laste van de sociale zekerheid, patiënten, zorgverstrekkers en uitkeringsgerechtigden. De sterke schouders zouden de grootste lasten moeten dragen, niet omgekeerd." (Belga)