Hoewel heel wat organisaties tijdelijke werkloosheid inroepen, moeten slechts weinig bedrijven de deuren volledig sluiten. Amper negen procent geeft aan dat alle arbeiders tijdelijk werkloos zijn gesteld. Voor bedienden is dit het geval voor slechts zes procent van de bevraagde organisaties. In de overgrote meerderheid wordt geopteerd voor gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid, waarbij de werknemers gemiddeld twee dagen per week tijdelijk werkloos zijn, aldus de onderzoekers.

Tegelijk vermoedt de helft van de werkgevers dat ze dit systeem in de toekomst verder zullen moeten uitbreiden naar de werknemers die momenteel wel nog aan het werk zijn. Wat de spreiding van de werkloosheidsdagen binnen het bedrijf betreft, zegt 37 procent van de werkgevers hiermee geen rekening te hebben gehouden en zich louter te hebben gebaseerd op de functie van de werknemers. Slechts 16 procent hanteerde een gelijke verdeling.

Goed nieuws is wel dat 46 procent van de bedrijven aan de werknemers die tijdelijk werkloos werden gesteld een extra vergoeding van zo'n 5 tot 13 euro per dag uitbetaalt, bovenop de wettelijke tussenkomst. Daarnaast is 20 procent van de bedrijven zinnens om een extra premie te geven aan die werknemers die aan het werk blijven, vooral dan aan de meer operationele werknemers die niet van thuis uit kunnen werken.

De coronacrisis noopte heel wat bedrijven tot het anders organiseren van het werk en in een eerdere bevraging van Hudson bleek al dat maar liefst 95 procent van de bedrijven op korte tijd thuiswerk mogelijk maakte. Zovele weken later stoten die echter op enkele hindernissen. Zo ondervinden werkgever en werknemer voornamelijk moeilijkheden met de combinatie thuiswerk en de zorg voor kinderen, besluit Hudson.

Hoewel heel wat organisaties tijdelijke werkloosheid inroepen, moeten slechts weinig bedrijven de deuren volledig sluiten. Amper negen procent geeft aan dat alle arbeiders tijdelijk werkloos zijn gesteld. Voor bedienden is dit het geval voor slechts zes procent van de bevraagde organisaties. In de overgrote meerderheid wordt geopteerd voor gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid, waarbij de werknemers gemiddeld twee dagen per week tijdelijk werkloos zijn, aldus de onderzoekers.Tegelijk vermoedt de helft van de werkgevers dat ze dit systeem in de toekomst verder zullen moeten uitbreiden naar de werknemers die momenteel wel nog aan het werk zijn. Wat de spreiding van de werkloosheidsdagen binnen het bedrijf betreft, zegt 37 procent van de werkgevers hiermee geen rekening te hebben gehouden en zich louter te hebben gebaseerd op de functie van de werknemers. Slechts 16 procent hanteerde een gelijke verdeling. Goed nieuws is wel dat 46 procent van de bedrijven aan de werknemers die tijdelijk werkloos werden gesteld een extra vergoeding van zo'n 5 tot 13 euro per dag uitbetaalt, bovenop de wettelijke tussenkomst. Daarnaast is 20 procent van de bedrijven zinnens om een extra premie te geven aan die werknemers die aan het werk blijven, vooral dan aan de meer operationele werknemers die niet van thuis uit kunnen werken. De coronacrisis noopte heel wat bedrijven tot het anders organiseren van het werk en in een eerdere bevraging van Hudson bleek al dat maar liefst 95 procent van de bedrijven op korte tijd thuiswerk mogelijk maakte. Zovele weken later stoten die echter op enkele hindernissen. Zo ondervinden werkgever en werknemer voornamelijk moeilijkheden met de combinatie thuiswerk en de zorg voor kinderen, besluit Hudson.