Het mobiliteitsbudget bestaat sinds maart 2019. Het maakt het mogelijk dat werknemers een geldsom vrij kunnen verdelen over verschillende vervoersmiddelen. Maar het mobiliteitsbudget is slechts een wettelijk kader. Het is aan de werkgever om te bepalen of die het aanbiedt, of aan de werknemer om ernaar te vragen of erop in te gaan. Van de bijna 600 werkgevers, CEO's en directieleden die Acerta dit voorjaar online liet bevragen door onderzoeksbureau Indiville blijkt dat twee derde van plan is die mogelijkheid te bieden aan bedienden of kaderleden die de wagen functioneel nodig hebben. Maar ook voor werknemers die de wagen niet nodig hebben - en dus een pure salariswagen hebben- is dat ruim de helft. Uit een bevraging van 17.000 werknemers in 2018 bleek al dat bijna zes op de tien van de bevraagden de huidige firmawagen wou inruilen voor een kleiner model in ruil voor een verhoging van het loon. Ook wou meer dan de helft die inruilen als ze er een hybride wagen voor in de plaats krijgen of als ze extra vrije dagen kregen. Maar slechts een op de tien van de dit voorjaar bevraagde werknemers verwacht dat meer dan de helft van de werknemers dit effectief zal doen als ze de kans krijgen. De cijfers hebben een foutenmarge van iets meer dan vier procent. Acerta vermoedt dat de discrepanties te maken hebben met de praktische uitvoering. "Een evolutie weg van de salariswagen vraagt een inspanning van alle partijen: de werkgever moet het administratief rondkrijgen en werknemers moeten voor zichzelf uitzoeken hoe ze hun mobiliteit regelen. Dat wordt wikken en wegen en dat vraagt motivatie en tijd", zegt Annelies Baelus, directeur van Acerta Consult. Zij meent dat informeren en faciliteren "cruciaal" is. (Belga)

Het mobiliteitsbudget bestaat sinds maart 2019. Het maakt het mogelijk dat werknemers een geldsom vrij kunnen verdelen over verschillende vervoersmiddelen. Maar het mobiliteitsbudget is slechts een wettelijk kader. Het is aan de werkgever om te bepalen of die het aanbiedt, of aan de werknemer om ernaar te vragen of erop in te gaan. Van de bijna 600 werkgevers, CEO's en directieleden die Acerta dit voorjaar online liet bevragen door onderzoeksbureau Indiville blijkt dat twee derde van plan is die mogelijkheid te bieden aan bedienden of kaderleden die de wagen functioneel nodig hebben. Maar ook voor werknemers die de wagen niet nodig hebben - en dus een pure salariswagen hebben- is dat ruim de helft. Uit een bevraging van 17.000 werknemers in 2018 bleek al dat bijna zes op de tien van de bevraagden de huidige firmawagen wou inruilen voor een kleiner model in ruil voor een verhoging van het loon. Ook wou meer dan de helft die inruilen als ze er een hybride wagen voor in de plaats krijgen of als ze extra vrije dagen kregen. Maar slechts een op de tien van de dit voorjaar bevraagde werknemers verwacht dat meer dan de helft van de werknemers dit effectief zal doen als ze de kans krijgen. De cijfers hebben een foutenmarge van iets meer dan vier procent. Acerta vermoedt dat de discrepanties te maken hebben met de praktische uitvoering. "Een evolutie weg van de salariswagen vraagt een inspanning van alle partijen: de werkgever moet het administratief rondkrijgen en werknemers moeten voor zichzelf uitzoeken hoe ze hun mobiliteit regelen. Dat wordt wikken en wegen en dat vraagt motivatie en tijd", zegt Annelies Baelus, directeur van Acerta Consult. Zij meent dat informeren en faciliteren "cruciaal" is. (Belga)