Al in 1968 werd de suikerquotaregeling ingevoerd, samen met een steunprijs voor producenten. In 2006 werd de beslissing genomen de quota af te schaffen. De gemiddelde EU-suikerprijs heeft zich sinds eind 2016 hersteld tot ongeveer 500 euro/ton en bleef de laatste maanden stabiel. Dankzij een injectie van 5,4 miljard euro kon de suikersector tussen 2006 en 2010 grondig geherstructureerd worden. "Daardoor kon de sector zich zorgvuldig op dit moment voorbereiden en is de productiviteit de jongste jaren aanzienlijk gestegen", zegt de Europese Commissie vandaag. "Het einde van de quotaregeling biedt producenten de mogelijkheid hun productie af te stemmen op reële commerciële kansen, met name door nieuwe exportmarkten te verkennen." Landbouwcommissaris Hogan spreekt van "een belangrijke nieuwe stap naar een marktgerichter gemeenschappelijk landbouwbeleid. Producenten hebben nu de kans hun handelsactiviteiten uit te breiden naar de wereldmarkt en met de juiste beleidssteun van de Europese Commissie hebben zij alle kans van slagen." Het wegvallen van de quota betekent niet dat alle Europese steun voor de suikersector wegvalt mochten zich onverwachte marktverstoringen voordoen. Zo kunnen er invoerrechten geïntroduceerd worden, net als opslag- en andere crisismaatregelen. Er is ook inkomenssteun voor landbouwers in de vorm van rechtstreekse betalingen beschikbaar. (Belga)

Al in 1968 werd de suikerquotaregeling ingevoerd, samen met een steunprijs voor producenten. In 2006 werd de beslissing genomen de quota af te schaffen. De gemiddelde EU-suikerprijs heeft zich sinds eind 2016 hersteld tot ongeveer 500 euro/ton en bleef de laatste maanden stabiel. Dankzij een injectie van 5,4 miljard euro kon de suikersector tussen 2006 en 2010 grondig geherstructureerd worden. "Daardoor kon de sector zich zorgvuldig op dit moment voorbereiden en is de productiviteit de jongste jaren aanzienlijk gestegen", zegt de Europese Commissie vandaag. "Het einde van de quotaregeling biedt producenten de mogelijkheid hun productie af te stemmen op reële commerciële kansen, met name door nieuwe exportmarkten te verkennen." Landbouwcommissaris Hogan spreekt van "een belangrijke nieuwe stap naar een marktgerichter gemeenschappelijk landbouwbeleid. Producenten hebben nu de kans hun handelsactiviteiten uit te breiden naar de wereldmarkt en met de juiste beleidssteun van de Europese Commissie hebben zij alle kans van slagen." Het wegvallen van de quota betekent niet dat alle Europese steun voor de suikersector wegvalt mochten zich onverwachte marktverstoringen voordoen. Zo kunnen er invoerrechten geïntroduceerd worden, net als opslag- en andere crisismaatregelen. Er is ook inkomenssteun voor landbouwers in de vorm van rechtstreekse betalingen beschikbaar. (Belga)