De omzet van de essenscia-sectoren klokte vorig jaar af op 60,8 miljard euro, het laagste peil sinds 2012. Geen wonder, gezien corona, en ook geen drama, want de heropleving sinds het vierde kwartaal zet alsnog door. Vreesde u halverwege vorig jaar het ergste?

YVES VERSCHUEREN. "Zeker. Gelukkig konden wij blijven draaien omdat we vrij snel als essentiële sector werden beschouwd. Onze leveringen in het kader van de bestrijding van de pandemie waren broodnodig. Maar zolang de rest van de economie niet weer op gang kwam, zag het er ook voor ons niet goed uit. 2021 kondigt zich hoopvol aan. Al blijven de vraagtekens. Het is niet zeker dat het herstel zal doorzetten."
...

YVES VERSCHUEREN. "Zeker. Gelukkig konden wij blijven draaien omdat we vrij snel als essentiële sector werden beschouwd. Onze leveringen in het kader van de bestrijding van de pandemie waren broodnodig. Maar zolang de rest van de economie niet weer op gang kwam, zag het er ook voor ons niet goed uit. 2021 kondigt zich hoopvol aan. Al blijven de vraagtekens. Het is niet zeker dat het herstel zal doorzetten." VERSCHUEREN. "Ja, al is de toekomst heel uitdagend. Op korte termijn is er het stikstofprobleem in Vlaanderen dat moet worden opgelost, en de patentbescherming van de vaccins. Op lange termijn is er de transitie naar klimaatneutraliteit, de Green Deal. Dat is een heel grote uitdaging. Als je naar een klimaatneutrale samenleving wilt, heb je ook de oplossingen van de chemie nodig. Er is ook het thema van de toxic free environment, een wereld zonder gevaarlijke chemische stoffen, waar de Europese Commissie naar streeft. We zijn een industrie in volle transitie, en we zijn dat de volgende twintig jaar." VERSCHUEREN. "We betreuren dat ten zeerste. Dat project is een stap in de herindustrialisering van Europa. Al moet ik ook zeggen dat we van de overheid steeds meer steun krijgen. Het besef dat we een rol spelen in de vooruitgang is bij veel beleidsmakers aanwezig. Maar niet iedereen heeft hetzelfde beeld van waar onze maatschappij naartoe moet. Sommigen denken dat meer economische activiteit niet de oplossing is voor Europa. Die tweespalt zal blijven." VERSCHUEREN. "Absoluut niet. Uitstel is geen afstel. We kunnen positief naar de toekomst kijken. Neem de projecten voor het capteren van CO2 in het Antwerpse en Gentse havengebied. Dat zijn grote strategische investeringen. Onze bedrijven investeerden in het coronajaar een recordbedrag. Vaak zijn dat investeringen die passen in de transitie naar klimaatneutraliteit." VERSCHUEREN. "De welvaart die hier dankzij onze industrie wordt gecreëerd, is aanzienlijk. Maar we kijken breder dan alleen maar naar onze sociaal-economische impact. Er zijn zoveel nuttige en belangrijke toepassingen die uit onze sector komen dat het zeker de moeite loont erin te blijven investeren."