Roularta boekte een omzet van net geen 170 miljoen euro in de eerste jaarhelft, wat 20 procent meer is dan vorig jaar. Die omzetstijging is deels te danken aan een aantal overnames, zoals het Nederlandse New Skool Media, maar ook de vergelijkbare omzet dikte met 5,6 procent aan. "Al onze bronnen van omzet stegen: publiciteit, abonnementen, losse verkoop, drukwerk, events en line-extensions. Onze strategische keuze als consolidator in de sector werpt vruchten af", zegt Xavier Bouckaert.

De omzetstijging van 20 procent vertaalt zich in een beperkte toename van de vergelijkbare bedrijfscashflow met 0,7 miljoen euro tot 17,8 miljoen euro. De brutomarge stond licht onder druk, vooral door de stijging van de papierprijzen. "Papier is nooit duurder geweest. We verwachten een stabilisatie van de papierprijzen, tenzij de energieprijzen verder zouden stijgen. Gegeven de hoge papierprijzen, valt de daling van onze brutomarge mee", zegt Xavier Bouckaert.

Lees verder onder de video

De personeels- en andere kosten bleven stabiel in verhouding met de omzet. "We letten in deze moeilijke omgeving goed op de kosten. We doen niet gek in goede tijden, en we doen niet gek in slechte tijden", zegt Xavier Bouckaert, die erop wijst dat de bedrijfscashflow in vergelijking met de eerste helft van 2019, dus voor covid, met 64 procent is gestegen. "Dit toont onze positieve fundamentele trend aan. De marge kreeg ook steun van de recente overnames, die vaak een hogere marge behalen dan onze Belgische activiteiten."

Het hielp ook dat in de drukactiviteiten de hogere papierprijzen vlot naar de klant kunnen worden doorgerekend. Voor de mediamerken is het moeilijker om de hogere kosten te vertalen in hogere abonnementsprijzen. De hoge energiefacturen zetten de koopkracht van de lezer onder druk, wat zich ook vertaalt in een moeilijkere vernieuwing van de abonnementen. Dankzij de overnames nam Roularta de kaap van 1 miljoen abonnees, maar onderliggend daalde het abonneebestand met 2 procent. "Het is niet opportuun om nu de prijzen te verhogen. De lezers blijven kampen met energiestress en onzekerheid over hun aardgas- en elektriciteitsfactuur", zegt Xavier Bouckaert.

Herontdekking print

Ondanks die omstandigheden kijkt Xavier Bouckaert "hoopvol" naar de tweede jaarhelft, zonder zich vast te pinnen op concrete prognoses. "Het eerste halfjaar was sterk, de zomer was kalm. We merken nu dat de digitale advertentiemarkt het iets moeilijker heeft, maar opvallend, de omzet uit printadvertenties is stabiel tot licht stijgend. Die tendens kan zich doorzetten in de tweede jaarhelft, op voorwaarde dat de energiecrisis niet verder escaleert en/of we niet te maken krijgen met een zware recessie."

Die schuchtere comeback van de printadvertenties is geen nieuw gegeven. "We merken dat al twee jaar. Adverteerders hebben misschien te veel geïnvesteerd in digitale marketing en zoeken een nieuw evenwicht. Print is aan een herontdekking toe, al blijft het afwachten hoe structureel die trend is", zegt Xavier Bouckaert.

Schuldenvrij

Dankzij de stabiele resultaten kan Roularta de sterke balans verdedigen. Na de overname van New Skool Media, goed voor een cashuitgave van 16,3 miljoen euro, en een dividenduitkering van 11,8 miljoen euro, blijft er een nettokaspositie van bijna 82 miljoen euro. "Het is een enorme troef dat we schuldenvrij zijn. Mocht er een zware recessie komen, dan bespaart ons dat lastige besprekingen met de banken. De kaspositie geeft ons ook mogelijkheden om snel in te spelen op opportuniteiten", zegt Xavier Bouckaert.

Ook Mediafin, dat voor 50 procent in handen is van Roularta, boekte in de eerste helft van dit jaar fraaie resultaten met een bedrijfscashflow van 10,1 miljoen euro en een nettowinst van 4,4 miljoen euro. "Dat zijn recordresultaten. Het is een van de kampioenen in onze portefeuille", zegt Xavier Bouckaert. Een volledige overname van Mediafin staat op dit ogenblik niet op de agenda van de directie of de aandeelhouders.

Roularta boekte een omzet van net geen 170 miljoen euro in de eerste jaarhelft, wat 20 procent meer is dan vorig jaar. Die omzetstijging is deels te danken aan een aantal overnames, zoals het Nederlandse New Skool Media, maar ook de vergelijkbare omzet dikte met 5,6 procent aan. "Al onze bronnen van omzet stegen: publiciteit, abonnementen, losse verkoop, drukwerk, events en line-extensions. Onze strategische keuze als consolidator in de sector werpt vruchten af", zegt Xavier Bouckaert.De omzetstijging van 20 procent vertaalt zich in een beperkte toename van de vergelijkbare bedrijfscashflow met 0,7 miljoen euro tot 17,8 miljoen euro. De brutomarge stond licht onder druk, vooral door de stijging van de papierprijzen. "Papier is nooit duurder geweest. We verwachten een stabilisatie van de papierprijzen, tenzij de energieprijzen verder zouden stijgen. Gegeven de hoge papierprijzen, valt de daling van onze brutomarge mee", zegt Xavier Bouckaert.Lees verder onder de videoDe personeels- en andere kosten bleven stabiel in verhouding met de omzet. "We letten in deze moeilijke omgeving goed op de kosten. We doen niet gek in goede tijden, en we doen niet gek in slechte tijden", zegt Xavier Bouckaert, die erop wijst dat de bedrijfscashflow in vergelijking met de eerste helft van 2019, dus voor covid, met 64 procent is gestegen. "Dit toont onze positieve fundamentele trend aan. De marge kreeg ook steun van de recente overnames, die vaak een hogere marge behalen dan onze Belgische activiteiten."Het hielp ook dat in de drukactiviteiten de hogere papierprijzen vlot naar de klant kunnen worden doorgerekend. Voor de mediamerken is het moeilijker om de hogere kosten te vertalen in hogere abonnementsprijzen. De hoge energiefacturen zetten de koopkracht van de lezer onder druk, wat zich ook vertaalt in een moeilijkere vernieuwing van de abonnementen. Dankzij de overnames nam Roularta de kaap van 1 miljoen abonnees, maar onderliggend daalde het abonneebestand met 2 procent. "Het is niet opportuun om nu de prijzen te verhogen. De lezers blijven kampen met energiestress en onzekerheid over hun aardgas- en elektriciteitsfactuur", zegt Xavier Bouckaert.Ondanks die omstandigheden kijkt Xavier Bouckaert "hoopvol" naar de tweede jaarhelft, zonder zich vast te pinnen op concrete prognoses. "Het eerste halfjaar was sterk, de zomer was kalm. We merken nu dat de digitale advertentiemarkt het iets moeilijker heeft, maar opvallend, de omzet uit printadvertenties is stabiel tot licht stijgend. Die tendens kan zich doorzetten in de tweede jaarhelft, op voorwaarde dat de energiecrisis niet verder escaleert en/of we niet te maken krijgen met een zware recessie."Die schuchtere comeback van de printadvertenties is geen nieuw gegeven. "We merken dat al twee jaar. Adverteerders hebben misschien te veel geïnvesteerd in digitale marketing en zoeken een nieuw evenwicht. Print is aan een herontdekking toe, al blijft het afwachten hoe structureel die trend is", zegt Xavier Bouckaert. Dankzij de stabiele resultaten kan Roularta de sterke balans verdedigen. Na de overname van New Skool Media, goed voor een cashuitgave van 16,3 miljoen euro, en een dividenduitkering van 11,8 miljoen euro, blijft er een nettokaspositie van bijna 82 miljoen euro. "Het is een enorme troef dat we schuldenvrij zijn. Mocht er een zware recessie komen, dan bespaart ons dat lastige besprekingen met de banken. De kaspositie geeft ons ook mogelijkheden om snel in te spelen op opportuniteiten", zegt Xavier Bouckaert.Ook Mediafin, dat voor 50 procent in handen is van Roularta, boekte in de eerste helft van dit jaar fraaie resultaten met een bedrijfscashflow van 10,1 miljoen euro en een nettowinst van 4,4 miljoen euro. "Dat zijn recordresultaten. Het is een van de kampioenen in onze portefeuille", zegt Xavier Bouckaert. Een volledige overname van Mediafin staat op dit ogenblik niet op de agenda van de directie of de aandeelhouders.