Bij de bankactiviteiten was er ondanks het lagerenteklimaat meer winst, bij de verzekeringstak minder, onder meer door de bijdrage aan het schadefonds terrorisme van de verzekeringssector.

Bij de bankpoot, Argenta Spaarbank, bleef het klantenbestand groeien: de aangetrokken gelden (zoals spaargeld, maar ook beleggingsproducten) namen met 3 procent toe tot 36,7 miljard euro en de kredietportefeuille steeg aanzienlijk. "Zowel in België (+51%) als in Nederland (+88%) zagen we een flinke groei in de productie van hypothecaire leningen voor particulieren" zegt Jan Cerfontaine, voorzitter van de raad van bestuur, woensdag in het persbericht.

Daling renteopbrengsten

"Tegen een achtergrond van aanhoudend lage rentetarieven, economische en politieke onzekerheid in Europa en een intensieve regelgevende controle" was er 97 miljoen euro winst bij de bank. In het eerste halfjaar van 2015 was dat 93,7 miljoen euro.

Interessant is Argenta's verduidelijking over de daling van de renteopbrengsten door de zeer lage rente. Die dalende inkomsten uit de rentemarge werden dit jaar al door menig grootbankier aangehaald omdat ze de winst van de banken zal drukken. Bij Argenta luidt het dat de daling van de renteopbrengsten "gecompenseerd werd door een grotere afname van de financieringskosten ten gevolge van de daling van tarieven voor spaardeposito's". De lage rente zorgt er immers ook voor dat een spaarboekje nog amper iets opbrengt. Hierdoor blijft Argenta's nettorentemarge stabiel.

Argenta Assuraties zag de winst wel dalen, van 28 miljoen euro een jaar geleden tot 22,9 miljoen euro. De stormen en overstromingen in het eerste semester wogen op het resultaat, net als de bijdrage van de verzekeraar aan de 'terrorism reinsurance and insurance pool'. Met TRIP worden de kosten van terreuraanslagen verdeeld tussen de deelnemende verzekeraars op basis van hun marktaandeel. (Belga/NS)

Bij de bankactiviteiten was er ondanks het lagerenteklimaat meer winst, bij de verzekeringstak minder, onder meer door de bijdrage aan het schadefonds terrorisme van de verzekeringssector. Bij de bankpoot, Argenta Spaarbank, bleef het klantenbestand groeien: de aangetrokken gelden (zoals spaargeld, maar ook beleggingsproducten) namen met 3 procent toe tot 36,7 miljard euro en de kredietportefeuille steeg aanzienlijk. "Zowel in België (+51%) als in Nederland (+88%) zagen we een flinke groei in de productie van hypothecaire leningen voor particulieren" zegt Jan Cerfontaine, voorzitter van de raad van bestuur, woensdag in het persbericht. "Tegen een achtergrond van aanhoudend lage rentetarieven, economische en politieke onzekerheid in Europa en een intensieve regelgevende controle" was er 97 miljoen euro winst bij de bank. In het eerste halfjaar van 2015 was dat 93,7 miljoen euro. Interessant is Argenta's verduidelijking over de daling van de renteopbrengsten door de zeer lage rente. Die dalende inkomsten uit de rentemarge werden dit jaar al door menig grootbankier aangehaald omdat ze de winst van de banken zal drukken. Bij Argenta luidt het dat de daling van de renteopbrengsten "gecompenseerd werd door een grotere afname van de financieringskosten ten gevolge van de daling van tarieven voor spaardeposito's". De lage rente zorgt er immers ook voor dat een spaarboekje nog amper iets opbrengt. Hierdoor blijft Argenta's nettorentemarge stabiel.Argenta Assuraties zag de winst wel dalen, van 28 miljoen euro een jaar geleden tot 22,9 miljoen euro. De stormen en overstromingen in het eerste semester wogen op het resultaat, net als de bijdrage van de verzekeraar aan de 'terrorism reinsurance and insurance pool'. Met TRIP worden de kosten van terreuraanslagen verdeeld tussen de deelnemende verzekeraars op basis van hun marktaandeel. (Belga/NS)