590 miljoen euro winst in het tweede kwartaal, dat hadden de beursanalisten verwacht. KBC pakte echter uit met 721 miljoen euro kwartaalwinst. Daar zitten wat eenmalige opbrengsten in, maar als die buiten beschouwing worden gelaten, blijft er 660 miljoen euro winst, ongeveer evenveel als in het tweede kwartaal van 2015. Dat werd toen als ongewoon sterk omschreven.

Om maar te zeggen dat de winstmachine van KBC niet te stoppen lijkt. Ook al baart de lage rente veel banken zorgen. Ook de recente stresstests konden het wantrouwen in de banken niet wegnemen. Veel investeerders plaatsen grote vraagtekens bij de toekomstige rendabiliteit en het businessmodel van de banksector.

In die zin lijkt KBC een buitenbeentje. De groep bevestigde haar reputatie van performante bankverzekeraar. Alle landen en alle activiteiten droegen bij tot de winst, onderstreepte CEO Johan Thijs. KBC profiteert duidelijk van de diversificatie van zijn inkomstenbronnen, die zowel komen uit klassieke bankproducten (rente-inkomsten), verzekeringen als beleggingen (commissie-inkomsten). Ook in kostenbeheersing is KBC een voorbeeld. De cost/income-ratio van 56 procent is de laagste van alle grootbanken in België.

Rente-inkomsten stabiel

Ondanks de lage rente slaagde KBC erin de rente-inkomsten in de eerste twee kwartalen van 2016 stabiel te houden op telkens 1,07 miljard euro. Dat lukte in de eerste plaats doordat de financieringskosten daalden. KBC verlaagde onder andere de rente op zijn spaarboekjes tot het wettelijke minimum van 11 basispunten. Daar zit voor de toekomst dus geen rek meer op en dat ontlokte een zure oprisping bij CEO Johan Thijs: "Ik lees dat de overheid geld op tien jaar kan ontlenen tegen 10 basispunten, terwijl ze ons verplicht 11 basispunten rente te geven op geld dat dagelijks opvraagbaar is."

Een tweede verklaring voor de hoge rente-inkomsten ligt bij een nieuwe golf van geherfinancierde woonkredieten. In de eerste zes maanden van 2016 herfinancierde KBC voor 2,4 miljard euro aan woonkredieten. Klanten moeten daarop een wederbeleggingsvergoeding van drie maanden betalen, en die boekt de bank direct als inkomsten. Dat leverde KBC in de eerste zes maanden 27 miljoen euro op. Op langere termijn zijn de geherfinancierde woonkredieten negatief voor de rente-inkomsten van de bank.

Ten derde kon KBC op jaarbasis 4 procent meer kredieten toekennen. Ondanks de commerciële druk gebeurde dat tegen aanvaardbare marges. Enkel in woonkredieten zag KBC zijn kredietmarge dalen, in commerciële en bedrijfskredieten bleef ze stabiel. De netto rentemarge van KBC Groep bedroeg 1,94 procent in het tweede kwartaal, tegen 1,96 procent in het eerste kwartaal en 2,06 procent in het tweede kwartaal van 2015. Dat toont dat de marge-erosie traag maar gestaag voortgaat.

In verzekeringen viel vooral de groei van 7 procent in schadeverzekeringen op. In levensverzekeringen was er op kwartaalbasis een achteruitgang, maar in vergelijking met het tweede kwartaal van 2015 is er sprake van 33 procent groei. Vooral de tak21-producten liggen goed bij de klanten. De hernieuwde interesse voor producten met een gegarandeerde rente kwam eerder ook al tot uiting in de resultaten van AG Insurance (Ageas).

Na enkele moeilijke kwartalen, vooral als gevolg van de volatiliteit op de markten, stegen ook de commissie-inkomsten uit de verkoop van beleggingsproducten opnieuw. KBC boekte 360 miljoen euro commissies tussen april en juni 2016. Dat is 4 procent meer dan in het eerste kwartaal. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2015 is dat wel nog altijd 100 miljoen euro minder.

Naast de inkomsten presteerde KBC ook sterk aan de kostenzijde. Exclusief de banktaksen slaagde de bankverzekeraar erin zijn kosten stabiel te houden op circa 850 miljoen euro per kwartaal. En dat ondanks de investeringen in de digitalisering en IT, en een loonindexering in België. "Helaas doet de invoering van een nieuwe extra bankentaks van 38 miljoen euro in België al deze inspanningen teniet", klaagde Thijs. KBC verwacht dat dit jaar 440 miljoen euro aan banktaksen te moeten ophoesten, waarvan het gros in België. Dat komt overeen met 10,5 procent van de operationele kosten.

Voorschot

Nog een belangrijke factor in het succes van KBC is de kwaliteit van de kredietportefeuille. Daardoor moet de bank nauwelijks verliezen op slechte leningen afschrijven. In het tweede kwartaal waren er amper voor 7 basispunten aan kredietverliezen. Dat is een historisch laag peil. Ook in het vroegere probleemgebied Ierland klaart de zon op. KBC verwacht dit jaar maximaal 40 miljoen euro extra provisies voor Ierse probleemkredieten te moeten nemen, tegen 50 tot 100 miljoen bij vroegere schattingen.

"We zijn een performante en winstgevende bank-verzekeraar", concludeerde Thijs. "En omdat we vertrouwen hebben in de toekomstige winstgevendheid, hebben we beslist in november een interim-dividend van 1 euro bruto per aandeel toe te kennen." KBC blijft bij zijn voornemen om vanaf het lopende boekjaar minstens de helft van de geconsolideerde winst uit te keren. Dat had in principe moeten resulteren in een dividenduitkering in mei 2017.

Het interim-dividend is daarop een voorschot, dat volgens Thijs het vertrouwen van het management in de slagkracht van de instelling bewijst. Het slotdividend volgt volgend jaar. Ook voor de aandeelhouders zou deze gespreide uitkering van het dividend interessanter zijn, vindt de banktop, die er een jaarlijkse traditie van wil maken. Voor referentie-aandeelhouders KBC Ancora en Cera betekent het interim-dividend dat de holdings een jaar eerder dan verwacht op nieuwe inkomsten kunnen rekenen.

590 miljoen euro winst in het tweede kwartaal, dat hadden de beursanalisten verwacht. KBC pakte echter uit met 721 miljoen euro kwartaalwinst. Daar zitten wat eenmalige opbrengsten in, maar als die buiten beschouwing worden gelaten, blijft er 660 miljoen euro winst, ongeveer evenveel als in het tweede kwartaal van 2015. Dat werd toen als ongewoon sterk omschreven.Om maar te zeggen dat de winstmachine van KBC niet te stoppen lijkt. Ook al baart de lage rente veel banken zorgen. Ook de recente stresstests konden het wantrouwen in de banken niet wegnemen. Veel investeerders plaatsen grote vraagtekens bij de toekomstige rendabiliteit en het businessmodel van de banksector.In die zin lijkt KBC een buitenbeentje. De groep bevestigde haar reputatie van performante bankverzekeraar. Alle landen en alle activiteiten droegen bij tot de winst, onderstreepte CEO Johan Thijs. KBC profiteert duidelijk van de diversificatie van zijn inkomstenbronnen, die zowel komen uit klassieke bankproducten (rente-inkomsten), verzekeringen als beleggingen (commissie-inkomsten). Ook in kostenbeheersing is KBC een voorbeeld. De cost/income-ratio van 56 procent is de laagste van alle grootbanken in België.Ondanks de lage rente slaagde KBC erin de rente-inkomsten in de eerste twee kwartalen van 2016 stabiel te houden op telkens 1,07 miljard euro. Dat lukte in de eerste plaats doordat de financieringskosten daalden. KBC verlaagde onder andere de rente op zijn spaarboekjes tot het wettelijke minimum van 11 basispunten. Daar zit voor de toekomst dus geen rek meer op en dat ontlokte een zure oprisping bij CEO Johan Thijs: "Ik lees dat de overheid geld op tien jaar kan ontlenen tegen 10 basispunten, terwijl ze ons verplicht 11 basispunten rente te geven op geld dat dagelijks opvraagbaar is."Een tweede verklaring voor de hoge rente-inkomsten ligt bij een nieuwe golf van geherfinancierde woonkredieten. In de eerste zes maanden van 2016 herfinancierde KBC voor 2,4 miljard euro aan woonkredieten. Klanten moeten daarop een wederbeleggingsvergoeding van drie maanden betalen, en die boekt de bank direct als inkomsten. Dat leverde KBC in de eerste zes maanden 27 miljoen euro op. Op langere termijn zijn de geherfinancierde woonkredieten negatief voor de rente-inkomsten van de bank.Ten derde kon KBC op jaarbasis 4 procent meer kredieten toekennen. Ondanks de commerciële druk gebeurde dat tegen aanvaardbare marges. Enkel in woonkredieten zag KBC zijn kredietmarge dalen, in commerciële en bedrijfskredieten bleef ze stabiel. De netto rentemarge van KBC Groep bedroeg 1,94 procent in het tweede kwartaal, tegen 1,96 procent in het eerste kwartaal en 2,06 procent in het tweede kwartaal van 2015. Dat toont dat de marge-erosie traag maar gestaag voortgaat.In verzekeringen viel vooral de groei van 7 procent in schadeverzekeringen op. In levensverzekeringen was er op kwartaalbasis een achteruitgang, maar in vergelijking met het tweede kwartaal van 2015 is er sprake van 33 procent groei. Vooral de tak21-producten liggen goed bij de klanten. De hernieuwde interesse voor producten met een gegarandeerde rente kwam eerder ook al tot uiting in de resultaten van AG Insurance (Ageas).Na enkele moeilijke kwartalen, vooral als gevolg van de volatiliteit op de markten, stegen ook de commissie-inkomsten uit de verkoop van beleggingsproducten opnieuw. KBC boekte 360 miljoen euro commissies tussen april en juni 2016. Dat is 4 procent meer dan in het eerste kwartaal. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2015 is dat wel nog altijd 100 miljoen euro minder.Naast de inkomsten presteerde KBC ook sterk aan de kostenzijde. Exclusief de banktaksen slaagde de bankverzekeraar erin zijn kosten stabiel te houden op circa 850 miljoen euro per kwartaal. En dat ondanks de investeringen in de digitalisering en IT, en een loonindexering in België. "Helaas doet de invoering van een nieuwe extra bankentaks van 38 miljoen euro in België al deze inspanningen teniet", klaagde Thijs. KBC verwacht dat dit jaar 440 miljoen euro aan banktaksen te moeten ophoesten, waarvan het gros in België. Dat komt overeen met 10,5 procent van de operationele kosten.Nog een belangrijke factor in het succes van KBC is de kwaliteit van de kredietportefeuille. Daardoor moet de bank nauwelijks verliezen op slechte leningen afschrijven. In het tweede kwartaal waren er amper voor 7 basispunten aan kredietverliezen. Dat is een historisch laag peil. Ook in het vroegere probleemgebied Ierland klaart de zon op. KBC verwacht dit jaar maximaal 40 miljoen euro extra provisies voor Ierse probleemkredieten te moeten nemen, tegen 50 tot 100 miljoen bij vroegere schattingen."We zijn een performante en winstgevende bank-verzekeraar", concludeerde Thijs. "En omdat we vertrouwen hebben in de toekomstige winstgevendheid, hebben we beslist in november een interim-dividend van 1 euro bruto per aandeel toe te kennen." KBC blijft bij zijn voornemen om vanaf het lopende boekjaar minstens de helft van de geconsolideerde winst uit te keren. Dat had in principe moeten resulteren in een dividenduitkering in mei 2017.Het interim-dividend is daarop een voorschot, dat volgens Thijs het vertrouwen van het management in de slagkracht van de instelling bewijst. Het slotdividend volgt volgend jaar. Ook voor de aandeelhouders zou deze gespreide uitkering van het dividend interessanter zijn, vindt de banktop, die er een jaarlijkse traditie van wil maken. Voor referentie-aandeelhouders KBC Ancora en Cera betekent het interim-dividend dat de holdings een jaar eerder dan verwacht op nieuwe inkomsten kunnen rekenen.