Op 11 maart - een dag dat het volop waaide - diende energiebedrijf Eneco een windmolenpark op zee op een lager pitje te draaien. Een overaanbod aan elektriciteit uit kerncentrales en windmolens, in combinatie met IT-problemen waardoor de exportcapaciteit van ons land erg beperkt was, zorgde voor negatieve stroomprijzen. In de Kamercommissie Energie waarschuwde minister Van der Straeten dinsdag dat dergelijke omstandigheden in de toekomst vaker dreigen voor te komen. Ze haalde daarvoor een studie aan van hoogspanningsbeheerder Elia. Tussen mei en augustus is er een verhoogd risco op situaties met te veel aanbod aan elektriciteit en te weinig vraag, en te weinig exportmogelijkheden om de overschotten uit te voeren. Dat dreigt in één op vier weekends het geval te zijn, aldus het Elia-rapport. De hoogspanningsbeheerder wijst op de beperkte vraag naar stroom in de zomerweekends, de toenemende capaciteit van hernieuwbare energie (wind en zon), de volop draaiende kerncentrales en het geplande onderhoud van de waterkrachtcentrale van Coo. Het spaarbekken vervult normaal een belangrijke rol voor de opslag van elektriciteit. Volgens de energieminister zullen er op onze energiemarkt in de zomer dan ook dagen zijn met grote overschotten en met als gevolg negatieve prijzen, wat kan leiden tot het afregelen van capaciteit. Dat kan door het moduleren van kerncentrales (wat niet altijd mogelijk is, nvdr.) en het afzetten van windmolens en warmtekrachtcentrales. "Wat vandaag een uitzondering is, zal meer en meer voorkomen", aldus de minister. "Het toont vooral de nood aan meer flexibiliteit", aldus nog de Groen-minister. De regering werkt aan die flexibiliteit, door de invoering van een CRM-systeem: een steunsysteem voor investeerders voor de bouw van stuurbare energiecapaciteit. In de praktijk gaat het overwegend om gascentrales. (Belga)

Op 11 maart - een dag dat het volop waaide - diende energiebedrijf Eneco een windmolenpark op zee op een lager pitje te draaien. Een overaanbod aan elektriciteit uit kerncentrales en windmolens, in combinatie met IT-problemen waardoor de exportcapaciteit van ons land erg beperkt was, zorgde voor negatieve stroomprijzen. In de Kamercommissie Energie waarschuwde minister Van der Straeten dinsdag dat dergelijke omstandigheden in de toekomst vaker dreigen voor te komen. Ze haalde daarvoor een studie aan van hoogspanningsbeheerder Elia. Tussen mei en augustus is er een verhoogd risco op situaties met te veel aanbod aan elektriciteit en te weinig vraag, en te weinig exportmogelijkheden om de overschotten uit te voeren. Dat dreigt in één op vier weekends het geval te zijn, aldus het Elia-rapport. De hoogspanningsbeheerder wijst op de beperkte vraag naar stroom in de zomerweekends, de toenemende capaciteit van hernieuwbare energie (wind en zon), de volop draaiende kerncentrales en het geplande onderhoud van de waterkrachtcentrale van Coo. Het spaarbekken vervult normaal een belangrijke rol voor de opslag van elektriciteit. Volgens de energieminister zullen er op onze energiemarkt in de zomer dan ook dagen zijn met grote overschotten en met als gevolg negatieve prijzen, wat kan leiden tot het afregelen van capaciteit. Dat kan door het moduleren van kerncentrales (wat niet altijd mogelijk is, nvdr.) en het afzetten van windmolens en warmtekrachtcentrales. "Wat vandaag een uitzondering is, zal meer en meer voorkomen", aldus de minister. "Het toont vooral de nood aan meer flexibiliteit", aldus nog de Groen-minister. De regering werkt aan die flexibiliteit, door de invoering van een CRM-systeem: een steunsysteem voor investeerders voor de bouw van stuurbare energiecapaciteit. In de praktijk gaat het overwegend om gascentrales. (Belga)