Bedrijven die telewerken toelieten tot 64 procent van de werktijd, zagen het kort absenteïsme bij hun werknemers dalen tot ruim een kwart onder het niveau (-28 procent) van voor de coronacrisis. Bedienden die niet thuis konden werken, waren 6,6 procent meer thuis wegens ziekte voor een korte periode (minder dan een maand). Dat had ook financiële voordelen. Werkgevers die tijdens de coronacrisis regelmatig telewerk organiseerden, bespaarden gemiddeld 1.500 euro per werknemer in vergelijking met werkgevers die geen telewerk organiseerden. Het gaat om 375 euro directe kost aan gewaarborgd loon en 1.125 euro indirecte kost dankzij 1,5 dagen minder kort absenteïsme. De verklaring voor de daling in het korte absenteïsme bij telewerkers is volgens Securex eenvoudig. Door telewerk konden er minder coronabesmettingen plaatsvinden op de werkvloer, maar ook andere besmettingsziekten konden minder vlot verspreid worden. Securex wijst er wel op dat het belangrijk is dat er een goed beleid rond telewerk is. "Er is geen oplossing die perfect is voor iedereen, dus werkgevers kiezen bij voorkeur voor een flexibel antwoord op het telewerkvraagstuk", verklaart Elisabeth Etter, consultant absenteïsme. "Werkgevers kunnen best waken over een evenwicht tussen de voordelen en de gevaren van telewerk. Psychologische veiligheid staat daarbij centraal." (Belga)

Bedrijven die telewerken toelieten tot 64 procent van de werktijd, zagen het kort absenteïsme bij hun werknemers dalen tot ruim een kwart onder het niveau (-28 procent) van voor de coronacrisis. Bedienden die niet thuis konden werken, waren 6,6 procent meer thuis wegens ziekte voor een korte periode (minder dan een maand). Dat had ook financiële voordelen. Werkgevers die tijdens de coronacrisis regelmatig telewerk organiseerden, bespaarden gemiddeld 1.500 euro per werknemer in vergelijking met werkgevers die geen telewerk organiseerden. Het gaat om 375 euro directe kost aan gewaarborgd loon en 1.125 euro indirecte kost dankzij 1,5 dagen minder kort absenteïsme. De verklaring voor de daling in het korte absenteïsme bij telewerkers is volgens Securex eenvoudig. Door telewerk konden er minder coronabesmettingen plaatsvinden op de werkvloer, maar ook andere besmettingsziekten konden minder vlot verspreid worden. Securex wijst er wel op dat het belangrijk is dat er een goed beleid rond telewerk is. "Er is geen oplossing die perfect is voor iedereen, dus werkgevers kiezen bij voorkeur voor een flexibel antwoord op het telewerkvraagstuk", verklaart Elisabeth Etter, consultant absenteïsme. "Werkgevers kunnen best waken over een evenwicht tussen de voordelen en de gevaren van telewerk. Psychologische veiligheid staat daarbij centraal." (Belga)