Het opstellen en wijzigen van het arbeidsreglement, het vastleggen van de regels over het tijdskrediet, het ouderschapsverlof en de manier waarop het loon wordt uitbetaald. Het zijn slechts enkele taken van de ondernemingsraad, een vast overlegorgaan van werkgevers en werknemers in alle bedrijven met minstens honderd werknemers.
...