Van de 461 werkgevers die in België eind april bevraagd werden, zag 71 procent zich genoodzaakt hun activiteit gedeeltelijk of volledig stop te zetten als gevolg van de coronapandemie. Uit de enquête blijkt dat de activiteit bij 40 procent van de bevraagden is gehalveerd, terwijl de activiteit bij een op de vier bedrijven vrijwel stabiel is gebleven.

In België is 11 procent van de respondenten van plan hun personeelsbestand eind september 2020 uit te breiden, terwijl 16 procent van plan is het te verminderen. Daarnaast verwacht 62 procent van de bevraagde werkgevers geen verandering en is 11 procent onbeslist. De nettotewerkstellingsprognose (het verschil tussen het percentage werkgevers dat van plan is werknemers in dienst te nemen en het percentage van werkgevers die werknemers willen ontslaan) bereikt een negatieve waarde van -5 procent.

'Dit is de zwakste prognose sinds de lancering van de barometer in België in 2003, en tevens de eerste keer dat er een negatieve prognose werd vastgesteld. De wervingsintenties bereikten ook hun laagste niveau in 17 jaar in Vlaanderen (-7 procent) en Brussel (-1 procent), terwijl de nettotewerkstellingsprognose licht positief blijft in Wallonië (+3 procent)', aldus Manpower Group. 'Zoals verwacht is de nettotewerkstellingsprognose negatief na de covid-19-crisis, wat wijst op het vooruitzicht van een eerste krimp van de werkgelegenheid in België tegen het einde van de maand september', zegt Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup BeLux. 'Op korte termijn hadden we nog meer negatieve prognoses kunnen vrezen. De internationale resultaten van ons onderzoek tonen aan dat de Belgische werkgevers minder pessimistisch zijn dan de meeste van hun Europese tegenhangers, waar we nog zwakkere voorspellingen zien.'

Volgens Lacroix zal de impact van deze gezondheidscrisis op de werkgelegenheid afhangen van de snelheid waarmee de activiteit in de verschillende sectoren wordt hervat en de handhaving of de uitvoering van nieuwe maatregelen ter ondersteuning van bedrijven. 'De situatie is bijzonder zorgwekkend in de horecasector, één van de meest getroffen sectoren door de lockdown, waar meer dan een op de vijf bevraagde werkgevers (22 procent) tegen eind september ontslagen verwacht door te voeren', aldus Lacroix.

Volgens de barometer wordt banenverlies verwacht bij bedrijven van elke omvang, waarbij werkgevers in kleine bedrijven (10-49 werknemers) het meest pessimistisch zijn.

Van de 461 werkgevers die in België eind april bevraagd werden, zag 71 procent zich genoodzaakt hun activiteit gedeeltelijk of volledig stop te zetten als gevolg van de coronapandemie. Uit de enquête blijkt dat de activiteit bij 40 procent van de bevraagden is gehalveerd, terwijl de activiteit bij een op de vier bedrijven vrijwel stabiel is gebleven. In België is 11 procent van de respondenten van plan hun personeelsbestand eind september 2020 uit te breiden, terwijl 16 procent van plan is het te verminderen. Daarnaast verwacht 62 procent van de bevraagde werkgevers geen verandering en is 11 procent onbeslist. De nettotewerkstellingsprognose (het verschil tussen het percentage werkgevers dat van plan is werknemers in dienst te nemen en het percentage van werkgevers die werknemers willen ontslaan) bereikt een negatieve waarde van -5 procent. 'Dit is de zwakste prognose sinds de lancering van de barometer in België in 2003, en tevens de eerste keer dat er een negatieve prognose werd vastgesteld. De wervingsintenties bereikten ook hun laagste niveau in 17 jaar in Vlaanderen (-7 procent) en Brussel (-1 procent), terwijl de nettotewerkstellingsprognose licht positief blijft in Wallonië (+3 procent)', aldus Manpower Group. 'Zoals verwacht is de nettotewerkstellingsprognose negatief na de covid-19-crisis, wat wijst op het vooruitzicht van een eerste krimp van de werkgelegenheid in België tegen het einde van de maand september', zegt Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup BeLux. 'Op korte termijn hadden we nog meer negatieve prognoses kunnen vrezen. De internationale resultaten van ons onderzoek tonen aan dat de Belgische werkgevers minder pessimistisch zijn dan de meeste van hun Europese tegenhangers, waar we nog zwakkere voorspellingen zien.' Volgens Lacroix zal de impact van deze gezondheidscrisis op de werkgelegenheid afhangen van de snelheid waarmee de activiteit in de verschillende sectoren wordt hervat en de handhaving of de uitvoering van nieuwe maatregelen ter ondersteuning van bedrijven. 'De situatie is bijzonder zorgwekkend in de horecasector, één van de meest getroffen sectoren door de lockdown, waar meer dan een op de vijf bevraagde werkgevers (22 procent) tegen eind september ontslagen verwacht door te voeren', aldus Lacroix. Volgens de barometer wordt banenverlies verwacht bij bedrijven van elke omvang, waarbij werkgevers in kleine bedrijven (10-49 werknemers) het meest pessimistisch zijn.