Volgens Randstad blijkt het vertrouwen verrassend laag. Het aandeel optimisten (zij die de arbeidsmarkt gunstig of heel gunstig vinden om werk te vinden of om van werk te veranderen) ligt ternauwernood hoger dan het aandeel pessimisten, klinkt het. Zowat 44 pct vindt de arbeidsmarkt gunstig of heel gunstig, 39 pct schat de kansen op de arbeidsmarkt ongunstig of heel ongunstig in. Op dit ogenblik bedraagt de werkloosheidsgraad in België 7,2 pct, lager dan in 2007, toen het 7,5 pct was. "Dan valt logischerwijs te verwachten dat het werknemersvertrouwen vandaag het niveau van 2007 evenaart. Vreemd genoeg ligt het aandeel optimisten maar liefst 9 procentpunten lager dan toen", aldus Randstad. "Dit suggereert dat werknemers en werkzoekenden structureel -los van de economische conjunctuur- onzekerder zijn geworden over hun positie op de arbeidsmarkt." Randstad ziet een mogelijke verklaring bij de globalisering en digitalisering/robotisering, waardoor werknemers vrezen dat een deel van de beschikbare jobs zal verdwijnen. Vrouwen blijken veel pessimistischer dan mannen, en Franstaligen veel pessimistischer dan Nederlandstaligen. (Belga)

Volgens Randstad blijkt het vertrouwen verrassend laag. Het aandeel optimisten (zij die de arbeidsmarkt gunstig of heel gunstig vinden om werk te vinden of om van werk te veranderen) ligt ternauwernood hoger dan het aandeel pessimisten, klinkt het. Zowat 44 pct vindt de arbeidsmarkt gunstig of heel gunstig, 39 pct schat de kansen op de arbeidsmarkt ongunstig of heel ongunstig in. Op dit ogenblik bedraagt de werkloosheidsgraad in België 7,2 pct, lager dan in 2007, toen het 7,5 pct was. "Dan valt logischerwijs te verwachten dat het werknemersvertrouwen vandaag het niveau van 2007 evenaart. Vreemd genoeg ligt het aandeel optimisten maar liefst 9 procentpunten lager dan toen", aldus Randstad. "Dit suggereert dat werknemers en werkzoekenden structureel -los van de economische conjunctuur- onzekerder zijn geworden over hun positie op de arbeidsmarkt." Randstad ziet een mogelijke verklaring bij de globalisering en digitalisering/robotisering, waardoor werknemers vrezen dat een deel van de beschikbare jobs zal verdwijnen. Vrouwen blijken veel pessimistischer dan mannen, en Franstaligen veel pessimistischer dan Nederlandstaligen. (Belga)