"Het personeelstekort en de werkdruk zijn in de meeste woonzorgcentra erg groot. Van werkbaar werk is vaak geen sprake meer. Slechts de helft (48 pct) van de werknemers in de ouderenzorg heeft een werkbare job", klinkt het. De actievoerders vragen aan de huidige Vlaamse regering en de democratische politieke partijen om zich vóór de verkiezingen te engageren voor een sociaal investeringsplan in de ouderenzorg en de essentiële aanwerving van ongeveer 6.000 personeelsleden tegen 2023. "Ouderen blijven veel langer thuis wonen dan vroeger en verhuizen pas naar een woonzorgcentrum als het echt niet meer anders kan. De bewoners van woonzorgcentra hebben dan ook meer zorg en ondersteuning nodig dan vroeger het geval was. In de komende jaren zal er hoe dan ook personeel moeten bijkomen om kwalitatieve en menselijke zorg te kunnen verzekeren én om de werkdruk te verminderen", verklaart vakbondssecretaris Olivier Remy van LBC-NVK. (Belga)

"Het personeelstekort en de werkdruk zijn in de meeste woonzorgcentra erg groot. Van werkbaar werk is vaak geen sprake meer. Slechts de helft (48 pct) van de werknemers in de ouderenzorg heeft een werkbare job", klinkt het. De actievoerders vragen aan de huidige Vlaamse regering en de democratische politieke partijen om zich vóór de verkiezingen te engageren voor een sociaal investeringsplan in de ouderenzorg en de essentiële aanwerving van ongeveer 6.000 personeelsleden tegen 2023. "Ouderen blijven veel langer thuis wonen dan vroeger en verhuizen pas naar een woonzorgcentrum als het echt niet meer anders kan. De bewoners van woonzorgcentra hebben dan ook meer zorg en ondersteuning nodig dan vroeger het geval was. In de komende jaren zal er hoe dan ook personeel moeten bijkomen om kwalitatieve en menselijke zorg te kunnen verzekeren én om de werkdruk te verminderen", verklaart vakbondssecretaris Olivier Remy van LBC-NVK. (Belga)