Behalve rond koopkracht werden ook afspraken gemaakt over vorming, de balans werk-privé en landingsbanen. Het sectorakkoord voorziet dat de werknemers die minstens 55 jaar zijn en een loopbaan van 35 jaar hebben, met onmiddellijke ingang en uiterlijk op 30 juni 2023 kunnen instappen in een landingsbaan, halftijds of vier vijfde, met een uitkering van de RVA.

Het minimum aantal dagen opleiding voor alle werknemers van de banken wordt verhoogd tot gemiddeld 5 dagen per jaar. In het sectorakkoord wordt het maken van afspraken over deconnectie, telewerk en het gebruik van digitale communicatiemiddelen ook aangemoedigd, maar gebeurt dit niet op het niveau van de sector.

'De werkgevers verwijzen hiervoor naar het sociaal overleg in elke bank. Op aandringen van de vakbonden zal er wel een werkgroep worden opgericht op sectorvlak om dit verder te onderzoeken. Dit zou moeten resulteren in concrete sectorale richtlijnen en een oplijsting van 'best practices' op sectorniveau tegen eind 2022', aldus de bonden.

De vakbonden hadden liever een 'serieuze koopkrachtverhoging' gezien en noemen het akkoord 'andermaal een gemiste kans'. 'Wij zullen daarom alles op alles zetten om in de ondernemingen (in vele is dat zelfs al het geval) betere akkoorden af te sluiten', zeggen ze.

'De werkgevers van de banken waren opnieuw hardleers wat betreft de invulling van de koopkracht voor hun werknemers. Dit is niet nieuw. Zij verwijzen telkens naar de uitdagingen rond digitalisering, de lage rente en dus de noodzaak om te waken over hun kostenefficiëntie. Nochtans mogen de werkgevers fier zijn op hun duizenden werknemers, die tijdens de ganse COVID-crisis, vaak in heel moeilijke omstandigheden, het vele werk bleven doen en alles op alles gezet hebben om de klanten te helpen. Dit leidde tot hele mooie resultaten in de verschillende banken', klinkt het.

Behalve rond koopkracht werden ook afspraken gemaakt over vorming, de balans werk-privé en landingsbanen. Het sectorakkoord voorziet dat de werknemers die minstens 55 jaar zijn en een loopbaan van 35 jaar hebben, met onmiddellijke ingang en uiterlijk op 30 juni 2023 kunnen instappen in een landingsbaan, halftijds of vier vijfde, met een uitkering van de RVA. Het minimum aantal dagen opleiding voor alle werknemers van de banken wordt verhoogd tot gemiddeld 5 dagen per jaar. In het sectorakkoord wordt het maken van afspraken over deconnectie, telewerk en het gebruik van digitale communicatiemiddelen ook aangemoedigd, maar gebeurt dit niet op het niveau van de sector. 'De werkgevers verwijzen hiervoor naar het sociaal overleg in elke bank. Op aandringen van de vakbonden zal er wel een werkgroep worden opgericht op sectorvlak om dit verder te onderzoeken. Dit zou moeten resulteren in concrete sectorale richtlijnen en een oplijsting van 'best practices' op sectorniveau tegen eind 2022', aldus de bonden. De vakbonden hadden liever een 'serieuze koopkrachtverhoging' gezien en noemen het akkoord 'andermaal een gemiste kans'. 'Wij zullen daarom alles op alles zetten om in de ondernemingen (in vele is dat zelfs al het geval) betere akkoorden af te sluiten', zeggen ze. 'De werkgevers van de banken waren opnieuw hardleers wat betreft de invulling van de koopkracht voor hun werknemers. Dit is niet nieuw. Zij verwijzen telkens naar de uitdagingen rond digitalisering, de lage rente en dus de noodzaak om te waken over hun kostenefficiëntie. Nochtans mogen de werkgevers fier zijn op hun duizenden werknemers, die tijdens de ganse COVID-crisis, vaak in heel moeilijke omstandigheden, het vele werk bleven doen en alles op alles gezet hebben om de klanten te helpen. Dit leidde tot hele mooie resultaten in de verschillende banken', klinkt het.