De resultaten van de Randstad Workmonitor zijn gebaseerd op een enquëte in 32 landen. Per land worden minstens 400 werknemers gepolst naar hun bevindingen over de huidige werkomstandigheden.

De belangrijkste vaststelling van de wereldwijde studie is dat de werknemers van oordeel zijn dat de werkgevers steeds hogere eisen stellen aan hun personeel. Wat ons land betreft, is bijna negen op de tien Belgische werknemers (88 procent) van mening dat de verwachtingen van werkgevers over hun capaciteiten en competenties hoger zijn dan vijf jaar geleden. Drie op de vier zijn er bovendien van overtuigd dat die tendens niet te stuiten is, en de werkgevers bijgevolg steeds hogere eisen zullen stellen aan de werknemers.

De gepolste werknemers vrezen hogere eisen op het gebied van sociale vaardigheden (73 procent), educatieve vaardigheden (76 procent) en ervaring (76 procent). Voor 67 procent lijdt het geen twijfel dat de digitale vaardigheden van toenemend belang worden op de werkvloer

Bij een derde van de Belgische werkgever blijkt er meer aan de hand dan bezorgdheid over de hogere werkdruk. 35 procent vreest namelijk op termijn niet langer te kunnen voldoen aan de voorwaarden die gekoppeld zijn aan hun job.

Positief is dat 73 procent tevreden is met zijn huidige werk. 8 procent is dat niet. (BO)

De resultaten van de Randstad Workmonitor zijn gebaseerd op een enquëte in 32 landen. Per land worden minstens 400 werknemers gepolst naar hun bevindingen over de huidige werkomstandigheden. De belangrijkste vaststelling van de wereldwijde studie is dat de werknemers van oordeel zijn dat de werkgevers steeds hogere eisen stellen aan hun personeel. Wat ons land betreft, is bijna negen op de tien Belgische werknemers (88 procent) van mening dat de verwachtingen van werkgevers over hun capaciteiten en competenties hoger zijn dan vijf jaar geleden. Drie op de vier zijn er bovendien van overtuigd dat die tendens niet te stuiten is, en de werkgevers bijgevolg steeds hogere eisen zullen stellen aan de werknemers. De gepolste werknemers vrezen hogere eisen op het gebied van sociale vaardigheden (73 procent), educatieve vaardigheden (76 procent) en ervaring (76 procent). Voor 67 procent lijdt het geen twijfel dat de digitale vaardigheden van toenemend belang worden op de werkvloerBij een derde van de Belgische werkgever blijkt er meer aan de hand dan bezorgdheid over de hogere werkdruk. 35 procent vreest namelijk op termijn niet langer te kunnen voldoen aan de voorwaarden die gekoppeld zijn aan hun job. Positief is dat 73 procent tevreden is met zijn huidige werk. 8 procent is dat niet. (BO)