De VDAB registreerde eind maart 230.703 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 19.002 of 9 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Sinds december vorig jaar stijgt de werkloosheid hierdoor verder met gemiddeld 10 procent.

In maart werden vooral de hooggeschoolden(+14,0%) het slachtoffer van de krapte op de arbeidmarkt .Maar ook de werkloosheid bij vrouwen (+9,6%) en middengeschoolden (+13,1%) ligt boven het gemiddelde.

Die forse toename valt volgens de VDAB te verklaren doordat de tertiaire en quartaire sector - met veel vrouwelijke werknemers en veel hoog- en middengeschoolde banen - 'zuinig' aanwerven. Bovendien zorgen budgettaire beperkingen en de doorbraak van e commerce en e-banking ervoor dat er banen sneuvelen.

Hoewel de laaggeschoolden 47,1% van alle werkzoekenden in Vlaanderen vertegenwoordigen, stijgt hun aantal op jaarbasis (+4,4%) veel minder dan bij hooggeschoolden het geval is.

Ook bij de 50-plussers neemt de werkloosheid (+14,5%) fors toe, wat grotendeels te wijten is aan het optrekken van de leeftijdsgrens voor de zogenoemde 'maxivrijstelling'. Sinds januari 2013 worden werkzoekenden als werklozen geregistreerd tot 60 jaar. Voordien lag die maximumgrens op 58 jaar. Op die manier werd en wordt de groep van geregistreerde werkloze 50-plussers groter.

De VDAB meldt ook een lichtpunt. In maart is het groeitempo van de jeugdwerkloosheid (+0,7%) gezakt, vooral door de min-20- jarigen. Bij de groep tussen 20 en 25 jaar werd namelijk wel nog een toename op jaarbasis geregistreerd. 'Hoopgevend is dat het groeiritme terugvalt tot 4,8%, luidt het. (BO)

De VDAB registreerde eind maart 230.703 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 19.002 of 9 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Sinds december vorig jaar stijgt de werkloosheid hierdoor verder met gemiddeld 10 procent. In maart werden vooral de hooggeschoolden(+14,0%) het slachtoffer van de krapte op de arbeidmarkt .Maar ook de werkloosheid bij vrouwen (+9,6%) en middengeschoolden (+13,1%) ligt boven het gemiddelde. Die forse toename valt volgens de VDAB te verklaren doordat de tertiaire en quartaire sector - met veel vrouwelijke werknemers en veel hoog- en middengeschoolde banen - 'zuinig' aanwerven. Bovendien zorgen budgettaire beperkingen en de doorbraak van e commerce en e-banking ervoor dat er banen sneuvelen.Hoewel de laaggeschoolden 47,1% van alle werkzoekenden in Vlaanderen vertegenwoordigen, stijgt hun aantal op jaarbasis (+4,4%) veel minder dan bij hooggeschoolden het geval is. Ook bij de 50-plussers neemt de werkloosheid (+14,5%) fors toe, wat grotendeels te wijten is aan het optrekken van de leeftijdsgrens voor de zogenoemde 'maxivrijstelling'. Sinds januari 2013 worden werkzoekenden als werklozen geregistreerd tot 60 jaar. Voordien lag die maximumgrens op 58 jaar. Op die manier werd en wordt de groep van geregistreerde werkloze 50-plussers groter.De VDAB meldt ook een lichtpunt. In maart is het groeitempo van de jeugdwerkloosheid (+0,7%) gezakt, vooral door de min-20- jarigen. Bij de groep tussen 20 en 25 jaar werd namelijk wel nog een toename op jaarbasis geregistreerd. 'Hoopgevend is dat het groeiritme terugvalt tot 4,8%, luidt het. (BO)