Ook in Wallonië zijn de werkgevers voorzichtiger geworden, in Brussel zijn de wervingsintenties voor volgend jaar dan weer flink gestegen (+8 pct), tot het hoogste peil in drie jaar.

De globale tendens blijft dus positief. Van de 750 Belgische werkgevers die eind oktober door Manpower werden bevraagd, is 7 procent van plan om hun personeelsbestand uit te breiden tegen eind maart 2020, terwijl slecht 2 procent van plan is om het aantal werknemers te verminderen.

'Belgische werkgevers zetten het jaar 2020 voorzichtig in', zegt Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. 'Hoewel de nettotewerkstellingsprognose op hetzelfde niveau is gebleven als in het vorige kwartaal, bewijzen de resultaten van onze enquête dat het vertrouwen van werkgevers in de meeste sectoren en in bedrijven van elke omvang, verzwakt. De groeiende onzekerheid op economisch of politiek vlak - met name in de context van de brexit - verklaart deze spanningen en wijst op moeilijkere maanden op de arbeidsmarkt. Cijfers uit de laatste maanden van de uitzendbranche bevestigen deze trend. Desondanks blijft de vraag naar schaarse profielen erg aanwezig.'

Ook in Wallonië zijn de werkgevers voorzichtiger geworden, in Brussel zijn de wervingsintenties voor volgend jaar dan weer flink gestegen (+8 pct), tot het hoogste peil in drie jaar.De globale tendens blijft dus positief. Van de 750 Belgische werkgevers die eind oktober door Manpower werden bevraagd, is 7 procent van plan om hun personeelsbestand uit te breiden tegen eind maart 2020, terwijl slecht 2 procent van plan is om het aantal werknemers te verminderen. 'Belgische werkgevers zetten het jaar 2020 voorzichtig in', zegt Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. 'Hoewel de nettotewerkstellingsprognose op hetzelfde niveau is gebleven als in het vorige kwartaal, bewijzen de resultaten van onze enquête dat het vertrouwen van werkgevers in de meeste sectoren en in bedrijven van elke omvang, verzwakt. De groeiende onzekerheid op economisch of politiek vlak - met name in de context van de brexit - verklaart deze spanningen en wijst op moeilijkere maanden op de arbeidsmarkt. Cijfers uit de laatste maanden van de uitzendbranche bevestigen deze trend. Desondanks blijft de vraag naar schaarse profielen erg aanwezig.'