Negen op de tien bedrijven zijn van plan om hun personeelsbestand onveranderd te laten, amper 4 procent gaat aanwerven en 3 procent plant ontslagen. Het is al het vierde kwartaal op rij dat de Belgische werkgevers een (bijna) stagnatie van de arbeidsmarkt voorspellen.

Jobs, jobs, jobs,... is het credo van de regering-Michel. Maar bij de werkgevers heerst er nog aarzeling, als we de Manpower-barometer mogen geloven. Terwijl in de rest van Europa er zich wel een duidelijk positieve intentie om aan te werven aftekent, blijven de Belgen voorzichtig.

Regionale verschillen

Er zijn wel kleine regionale verschillen: de Vlaamse werkgevers tonen zich het meest positief over de tewerkstellingsvooruitzichten, met een score van +3. In Wallonië staat de barometer op +1, terwijl de Brusselse werkgevers licht negatieve verwachtingen (-1) uiten.

Daarnaast zijn vooral de grote (+11) en de middelgrote (+7) bedrijven het meest positief. Qua sectoren vallen de meeste aanwervingen te verwachten in de energiesector (+12) en in de bouw (+7). In de transportsector (-1) en in de openbare diensten (-2) moet rekening gehouden worden met jobverlies.

"Ook al toont de situatie kwartaal na kwartaal nauwelijks verschuivingen, toch mogen we de positieve kant van de realiteit niet uit het oog verliezen: de totale tewerkstelling groeit -zwak weliswaar- continu in ons land", nuanceert Manpower. Het HR-bedrijf verwijst naar de cijfers van de Nationale Bank, die voor de voorbije twee jaar uitkomen op een nettogroei van 90.900 banen. (Belga/NS)

Negen op de tien bedrijven zijn van plan om hun personeelsbestand onveranderd te laten, amper 4 procent gaat aanwerven en 3 procent plant ontslagen. Het is al het vierde kwartaal op rij dat de Belgische werkgevers een (bijna) stagnatie van de arbeidsmarkt voorspellen. Jobs, jobs, jobs,... is het credo van de regering-Michel. Maar bij de werkgevers heerst er nog aarzeling, als we de Manpower-barometer mogen geloven. Terwijl in de rest van Europa er zich wel een duidelijk positieve intentie om aan te werven aftekent, blijven de Belgen voorzichtig. Er zijn wel kleine regionale verschillen: de Vlaamse werkgevers tonen zich het meest positief over de tewerkstellingsvooruitzichten, met een score van +3. In Wallonië staat de barometer op +1, terwijl de Brusselse werkgevers licht negatieve verwachtingen (-1) uiten. Daarnaast zijn vooral de grote (+11) en de middelgrote (+7) bedrijven het meest positief. Qua sectoren vallen de meeste aanwervingen te verwachten in de energiesector (+12) en in de bouw (+7). In de transportsector (-1) en in de openbare diensten (-2) moet rekening gehouden worden met jobverlies. "Ook al toont de situatie kwartaal na kwartaal nauwelijks verschuivingen, toch mogen we de positieve kant van de realiteit niet uit het oog verliezen: de totale tewerkstelling groeit -zwak weliswaar- continu in ons land", nuanceert Manpower. Het HR-bedrijf verwijst naar de cijfers van de Nationale Bank, die voor de voorbije twee jaar uitkomen op een nettogroei van 90.900 banen. (Belga/NS)