Donderdag raakte bekend dat de re-integratietrajecten voor langdurig zieken op 1 december kunnen starten. Doel van die trajecten is om in eerste instantie zo'n 10.000 mensen die langdurig ziek zijn, weer aan het werk te krijgen via een aangepaste of andere job. Komt er geen re-integratieplan, dan moet de werkgever motiveren waarom hij geen ander of aangepast werk aanbiedt. Omgekeerd moet de langdurig zieke eventueel motiveren waarom hij het voorstel verwerpt. Unizo merkt op dat voor het opmaken van een re-integratieplan, de arbeidsgeneesheer wordt ingeschakeld. "Logisch. Hij is het best geplaatst om de vereisten van de job te verzoenen met de beperkingen van de ziekte. Alleen mogen werkgevers voor het inschakelen van die arbeidsgeneesheer geen extra factuur gepresenteerd krijgen", luidt het. De financiering is volgens Unizo nog niet geregeld door de regering. "Extra financiële drempels dreigen het succes van de hervorming te hypothekeren", waarschuwt men. Het NSZ vindt het dan weer onbegrijpelijk dat een werknemer die aangepast werk doet, toch zijn initieel loon mag houden. "Loon naar prestatie staan voorop bij de ondernemers en kmo's", klinkt het. Het NSZ geeft het voorbeeld van een directielid dat na ziekte enkel nog administratieve taken uitvoert. "Dan kan je toch niet verwachten dat die persoon zijn directieloon behoudt?". Het zet volgens het NSZ de deur ook open voor potentieel misbruik. Het VBO ziet in de responsabilisering van werkgevers voor langdurig zieken dan weer een voorbeeld waarbij "grendels in het socio-economische beleid worden ingebouwd om de doorgroei van bedrijven af te remmen". Een ander voorbeeld is de discussie over de meerwaardebelasting, waarbij kmo's zouden worden ontzien maar grote bedrijven niet. "Mag ik de beleidsvoerders vragen om niet in zo'n contraproductief onderscheid mee te gaan en bij elke maatregel veeleer grendels op doorgroei af te bouwen dan er opnieuw in te voeren. Ondernemen kent al obstakels genoeg", staat in een opiniestuk van Pieter Timmermans. (Belga)

Donderdag raakte bekend dat de re-integratietrajecten voor langdurig zieken op 1 december kunnen starten. Doel van die trajecten is om in eerste instantie zo'n 10.000 mensen die langdurig ziek zijn, weer aan het werk te krijgen via een aangepaste of andere job. Komt er geen re-integratieplan, dan moet de werkgever motiveren waarom hij geen ander of aangepast werk aanbiedt. Omgekeerd moet de langdurig zieke eventueel motiveren waarom hij het voorstel verwerpt. Unizo merkt op dat voor het opmaken van een re-integratieplan, de arbeidsgeneesheer wordt ingeschakeld. "Logisch. Hij is het best geplaatst om de vereisten van de job te verzoenen met de beperkingen van de ziekte. Alleen mogen werkgevers voor het inschakelen van die arbeidsgeneesheer geen extra factuur gepresenteerd krijgen", luidt het. De financiering is volgens Unizo nog niet geregeld door de regering. "Extra financiële drempels dreigen het succes van de hervorming te hypothekeren", waarschuwt men. Het NSZ vindt het dan weer onbegrijpelijk dat een werknemer die aangepast werk doet, toch zijn initieel loon mag houden. "Loon naar prestatie staan voorop bij de ondernemers en kmo's", klinkt het. Het NSZ geeft het voorbeeld van een directielid dat na ziekte enkel nog administratieve taken uitvoert. "Dan kan je toch niet verwachten dat die persoon zijn directieloon behoudt?". Het zet volgens het NSZ de deur ook open voor potentieel misbruik. Het VBO ziet in de responsabilisering van werkgevers voor langdurig zieken dan weer een voorbeeld waarbij "grendels in het socio-economische beleid worden ingebouwd om de doorgroei van bedrijven af te remmen". Een ander voorbeeld is de discussie over de meerwaardebelasting, waarbij kmo's zouden worden ontzien maar grote bedrijven niet. "Mag ik de beleidsvoerders vragen om niet in zo'n contraproductief onderscheid mee te gaan en bij elke maatregel veeleer grendels op doorgroei af te bouwen dan er opnieuw in te voeren. Ondernemen kent al obstakels genoeg", staat in een opiniestuk van Pieter Timmermans. (Belga)