De IAO voorspelt een lichte stijging van het wereldwijde werkloosheidscijfer van 5,7 procent in 2016 naar 5,8 procent in 2017. Het aantal werklozen zou stijgen met 3,4 miljoen tot iets meer dan 201 miljoen werklozen. In 2018 zouden daar nog eens 2,7 miljoen werklozen bijkomen. Dit komt omdat de beroepsbevolking sneller aangroeit dan dat er jobs gecreëerd worden, aldus de IAO. Regionaal zijn er heel wat verschillen. In de groeilanden voelt men de slabakkende groei, terwijl in Europa de werkloosheid weliswaar lichtjes daalt, maar nog steeds onder het pre-crisisniveau zit. De IAO is vooral bezorgd over de kwaliteit van de jobs. De IAO voorspelt dat in 2017 kwetsbare tewerkstellingsvormen - het gaat bijvoorbeeld om personen in het gezin die meehelpen of personen die voor eigen rekening werken - meer dan 42 procent van de totale tewerkstelling zullen uitmaken. Bijna één op de twee werknemers in de groeilanden, en meer dan vier op de vijf werknemers in ontwikkelingslanden, doen dit type van werk, klinkt het bij de IAO. Juist gebrek aan waardig werk vormt de basis voor sociaal ongenoegen en migratie in verschillende delen van de wereld, aldus nog de IAO. (Belga)

De IAO voorspelt een lichte stijging van het wereldwijde werkloosheidscijfer van 5,7 procent in 2016 naar 5,8 procent in 2017. Het aantal werklozen zou stijgen met 3,4 miljoen tot iets meer dan 201 miljoen werklozen. In 2018 zouden daar nog eens 2,7 miljoen werklozen bijkomen. Dit komt omdat de beroepsbevolking sneller aangroeit dan dat er jobs gecreëerd worden, aldus de IAO. Regionaal zijn er heel wat verschillen. In de groeilanden voelt men de slabakkende groei, terwijl in Europa de werkloosheid weliswaar lichtjes daalt, maar nog steeds onder het pre-crisisniveau zit. De IAO is vooral bezorgd over de kwaliteit van de jobs. De IAO voorspelt dat in 2017 kwetsbare tewerkstellingsvormen - het gaat bijvoorbeeld om personen in het gezin die meehelpen of personen die voor eigen rekening werken - meer dan 42 procent van de totale tewerkstelling zullen uitmaken. Bijna één op de twee werknemers in de groeilanden, en meer dan vier op de vijf werknemers in ontwikkelingslanden, doen dit type van werk, klinkt het bij de IAO. Juist gebrek aan waardig werk vormt de basis voor sociaal ongenoegen en migratie in verschillende delen van de wereld, aldus nog de IAO. (Belga)