Volgens de Nationale Bank is de brutowinstmarge van de Belgische bedrijven gestegen van 44,8 procent in het eerste kwartaal naar 45,2 procent in het tweede kwartaal van 2022. Voor minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) is dat reden genoeg om in 2023-2024 extra loonopslag te geven boven op de automatische loonindexering. De bedrijven zitten er toch warmpjes bij, zegt hij.

Dat is een ongenuanceerde, om niet te zeggen intellectueel oneerlijke reactie. Ten eerste gaat het om een momentopname. De voorspelling is dat de marges dit najaar zullen dalen. Ten tweede kunnen vooral grotere bedrijven riante cijfers voorleggen. Kmo's die hun gestegen kosten minder gemakkelijk kunnen doorrekenen aan de klant, leggen slechtere marges voor.

Wees eerlijk over bedrijfsmarges.

Ten derde worden de brutomarge en de nettomarge door elkaar gehaspeld. De brutowinstmarge is de winstmarge voor de aftrek van de vaste kosten zoals lonen, energiekosten, investeringen, de huur van het bedrijfspand, enzovoort. Trek dat allemaal af en de bedrijven zien er financieel iets minder gezond uit. Bovendien wordt de loonindexering van 10 procent voor zowat de helft van de werknemers in de privésector in januari 2023 doorgevoerd. Dat zal negatief inwerken op de marges.

De rentabiliteit van de bedrijven verdient een eerlijker debat. Zeker omdat bedrijven die nog buffers hebben, die gebruiken om de recessie voor te bereiden, bijvoorbeeld om personeel aan te slag te houden. Bedrijven gaan ervan uit dat de productie snel zal herstellen. Door arbeid te hamsteren willen ze het productiepotentieel niet in het gedrang brengen. Ze kunnen in een recessie mensen ontslaan, maar wanneer de economie snel herstelt, wordt het extra moeilijk ze weer aan te werven. Dat willen bedrijven vermijden. Een verstandige keuze.

Volgens de Nationale Bank is de brutowinstmarge van de Belgische bedrijven gestegen van 44,8 procent in het eerste kwartaal naar 45,2 procent in het tweede kwartaal van 2022. Voor minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) is dat reden genoeg om in 2023-2024 extra loonopslag te geven boven op de automatische loonindexering. De bedrijven zitten er toch warmpjes bij, zegt hij. Dat is een ongenuanceerde, om niet te zeggen intellectueel oneerlijke reactie. Ten eerste gaat het om een momentopname. De voorspelling is dat de marges dit najaar zullen dalen. Ten tweede kunnen vooral grotere bedrijven riante cijfers voorleggen. Kmo's die hun gestegen kosten minder gemakkelijk kunnen doorrekenen aan de klant, leggen slechtere marges voor. Ten derde worden de brutomarge en de nettomarge door elkaar gehaspeld. De brutowinstmarge is de winstmarge voor de aftrek van de vaste kosten zoals lonen, energiekosten, investeringen, de huur van het bedrijfspand, enzovoort. Trek dat allemaal af en de bedrijven zien er financieel iets minder gezond uit. Bovendien wordt de loonindexering van 10 procent voor zowat de helft van de werknemers in de privésector in januari 2023 doorgevoerd. Dat zal negatief inwerken op de marges. De rentabiliteit van de bedrijven verdient een eerlijker debat. Zeker omdat bedrijven die nog buffers hebben, die gebruiken om de recessie voor te bereiden, bijvoorbeeld om personeel aan te slag te houden. Bedrijven gaan ervan uit dat de productie snel zal herstellen. Door arbeid te hamsteren willen ze het productiepotentieel niet in het gedrang brengen. Ze kunnen in een recessie mensen ontslaan, maar wanneer de economie snel herstelt, wordt het extra moeilijk ze weer aan te werven. Dat willen bedrijven vermijden. Een verstandige keuze.