Tegenover augustus waren er ongeveer 5.400 werkzoekenden zonder werk minder: er stroomden 32.994 mensen uit (van wie 73 procent naar werk), terwijl er 27.551 burgers werden toegevoegd als werkzoekenden zonder werk. Op jaarbasis - vergeleken met september 2021 - daalde het aantal werkzoekenden zonder werk met bijna 9.000 eenheden, of bijna 5 procent. Een jaar geleden stond de werkloosheidsgraad nog op 6,1 procent. De sterkste daling van het aantal werkzoekenden zonder werk op basis van leeftijd was er bij de 60-plussers (-9 procent op een jaar tijd). Wat de werkloosheidsduur betreft, was de daling het grootst bij de werkzoekenden die tussen 1 en 2 jaar zonder werk zitten (-23 procent). Het aantal mensen dat minder dan een jaar werkzoekend is, is wel gestegen (+6 procent). (Belga)

Tegenover augustus waren er ongeveer 5.400 werkzoekenden zonder werk minder: er stroomden 32.994 mensen uit (van wie 73 procent naar werk), terwijl er 27.551 burgers werden toegevoegd als werkzoekenden zonder werk. Op jaarbasis - vergeleken met september 2021 - daalde het aantal werkzoekenden zonder werk met bijna 9.000 eenheden, of bijna 5 procent. Een jaar geleden stond de werkloosheidsgraad nog op 6,1 procent. De sterkste daling van het aantal werkzoekenden zonder werk op basis van leeftijd was er bij de 60-plussers (-9 procent op een jaar tijd). Wat de werkloosheidsduur betreft, was de daling het grootst bij de werkzoekenden die tussen 1 en 2 jaar zonder werk zitten (-23 procent). Het aantal mensen dat minder dan een jaar werkzoekend is, is wel gestegen (+6 procent). (Belga)