Dat blijkt uit de jaarlijkse studentenstudie van hr-dienstverlener Randstad bij 1.000 studenten. De studie leert ook dat de studenten - naar eigen zeggen - gemiddeld 50 dagen per jaar werken. Dat is 7 dagen meer dan bij de vorige peiling in 2017. Bovendien zouden bijna twee studenten op de drie de wetgeving willen aangepast zien en nog meer aan de voordelige voorwaarden willen werken dan de 475 uur per jaar. Het succes van de steeds flexibelere wetgeving toont aan dat ze tegemoetkomt aan de enorme nood aan flexibiliteit bij zowel studenten als Belgische bedrijven. Nog enkele opmerkelijke cijfers uit de enquête: 17 procent van de bevraagde studenten werkt tijdens de lesuren en de helft van de studenten kreeg al te maken met werkgevers die hen probeerden te overtuigen om ook tijdens de lesuren te werken. Ook opzienbarend: één student op de vier werkt ook tijdens de blok- en/of examenperiode. En studenten lijken steeds meer te werken tijdens de week. Het aantal studenten dat naar eigen zeggen regelmatig werkt tijdens de week is toegenomen van 26 procent in 2017 naar 44 pct in 2018. Eén student op de vier geeft tot slot zelf aan dat werken tijdens het schooljaar een negatieve invloed heeft op de studieprestaties. (Belga)

Dat blijkt uit de jaarlijkse studentenstudie van hr-dienstverlener Randstad bij 1.000 studenten. De studie leert ook dat de studenten - naar eigen zeggen - gemiddeld 50 dagen per jaar werken. Dat is 7 dagen meer dan bij de vorige peiling in 2017. Bovendien zouden bijna twee studenten op de drie de wetgeving willen aangepast zien en nog meer aan de voordelige voorwaarden willen werken dan de 475 uur per jaar. Het succes van de steeds flexibelere wetgeving toont aan dat ze tegemoetkomt aan de enorme nood aan flexibiliteit bij zowel studenten als Belgische bedrijven. Nog enkele opmerkelijke cijfers uit de enquête: 17 procent van de bevraagde studenten werkt tijdens de lesuren en de helft van de studenten kreeg al te maken met werkgevers die hen probeerden te overtuigen om ook tijdens de lesuren te werken. Ook opzienbarend: één student op de vier werkt ook tijdens de blok- en/of examenperiode. En studenten lijken steeds meer te werken tijdens de week. Het aantal studenten dat naar eigen zeggen regelmatig werkt tijdens de week is toegenomen van 26 procent in 2017 naar 44 pct in 2018. Eén student op de vier geeft tot slot zelf aan dat werken tijdens het schooljaar een negatieve invloed heeft op de studieprestaties. (Belga)