Wat houdt het project in?

Vito onderzoekt in drie grootschalige demoprojecten hoe op een slimme en innovatieve manier winst kan worden gehaald uit water. Een daarvan is het industrieterrein-Noord in Tielt. "De bedoeling van zo'n demo is dat we een combinatie van methoden gebruiken voor meer waterzekerheid voor de bedrijven", zegt wateronderzoeker Wim Schiettecatte. "We verkennen en demonstreren oplossingen en het resultaat van elke ingreep wordt voortdurend gemonitord. Daardoor krijgen we een zeer gedetailleerd beeld van de werking en de effecten van elke maatregel. Aan het einde van de rit kan deze industriezone een voorbeeld zijn voor andere bedrijventerreinen."

Wat is het doel?

Het moet bedrijven helpen zich te wapenen tegen watertekorten. "Er moet dringend werk gemaakt worden van slim waterbeheer in bedrijven en op bedrijventerreinen", zegt Schiettecatte. "We mogen ook andere positieve neveneffecten niet uit het oog verliezen. Zo opent het nieuwe watersysteem ook kansen voor de energievoorziening als we zouden overgaan tot energiewinning uit rioolwater."

Is gemeenschappelijk waterbeheer de oplossing?

Het is een van de scenario's die onderzocht worden. Sommige bedrijven hebben een groot dakoppervlakte en dus de mogelijkheid om veel regenwater op te vangen, maar zelf weinig watervraag. Koppel die aan een naburig bedrijf dat veel water nodig heeft, en de eerste winst is binnen. "Vandaar ook het belang van waterbuffers", zegt Schiettecatte. "Lokaal regenwater en eventueel gezuiverd bedrijfsafvalwater kunnen daar verzameld worden. Van daaruit wordt het gezuiverd en opnieuw teruggevoerd naar het bedrijventerrein."

Vito onderzoekt in drie grootschalige demoprojecten hoe op een slimme en innovatieve manier winst kan worden gehaald uit water. Een daarvan is het industrieterrein-Noord in Tielt. "De bedoeling van zo'n demo is dat we een combinatie van methoden gebruiken voor meer waterzekerheid voor de bedrijven", zegt wateronderzoeker Wim Schiettecatte. "We verkennen en demonstreren oplossingen en het resultaat van elke ingreep wordt voortdurend gemonitord. Daardoor krijgen we een zeer gedetailleerd beeld van de werking en de effecten van elke maatregel. Aan het einde van de rit kan deze industriezone een voorbeeld zijn voor andere bedrijventerreinen." Het moet bedrijven helpen zich te wapenen tegen watertekorten. "Er moet dringend werk gemaakt worden van slim waterbeheer in bedrijven en op bedrijventerreinen", zegt Schiettecatte. "We mogen ook andere positieve neveneffecten niet uit het oog verliezen. Zo opent het nieuwe watersysteem ook kansen voor de energievoorziening als we zouden overgaan tot energiewinning uit rioolwater."Het is een van de scenario's die onderzocht worden. Sommige bedrijven hebben een groot dakoppervlakte en dus de mogelijkheid om veel regenwater op te vangen, maar zelf weinig watervraag. Koppel die aan een naburig bedrijf dat veel water nodig heeft, en de eerste winst is binnen. "Vandaar ook het belang van waterbuffers", zegt Schiettecatte. "Lokaal regenwater en eventueel gezuiverd bedrijfsafvalwater kunnen daar verzameld worden. Van daaruit wordt het gezuiverd en opnieuw teruggevoerd naar het bedrijventerrein."