De verhogingen die de WaterRegulator goedkeurde, hebben alleen betrekking op de drinkwatercomponent. Deze omvat de kosten voor de productie en levering van drinkwater en is goed voor ongeveer 44 procent van de totale factuur die een gezin betaalt. De tariefverhogingen lopen sterk uiteen per maatschappij. Ze gaan van 1 euro bij Vivaqua en 4 euro bij IWVA en IWVB, over 12 en 13 euro bij AGSO Knokke-Heist en pidpa, tot 19 à 22 euro bij Water-link, Farys en De Watergroep. Behalve voor het drinkwater zelf betaalt een gezin via de waterfactuur ook een gemeentelijke en een bovengemeentelijke saneringscomponent. Het tarief van deze laatste ligt voor 2017 al vast (een indexering van 1,77 procent tegenover 2016), maar dat van de gemeentelijke saneringsbijdrage nog niet helemaal. Op basis van projecties komt de WaterRegulator toch al tot een geschatte jaarfactuur van 397,68 euro voor een gemiddeld gezin (van 2,3 personen en met een verbruik van 84 kubieke meter per jaar). Dat is bijna 20 euro meer dan in 2016. Het gaat om een zeer theoretische berekening van de gemiddelde jaarfactuur, benadrukt men bij de WaterRegulator. Het is immers een gewogen gemiddelde van de verschillende tarieven die elke maatschappij hanteert. (Belga)

De verhogingen die de WaterRegulator goedkeurde, hebben alleen betrekking op de drinkwatercomponent. Deze omvat de kosten voor de productie en levering van drinkwater en is goed voor ongeveer 44 procent van de totale factuur die een gezin betaalt. De tariefverhogingen lopen sterk uiteen per maatschappij. Ze gaan van 1 euro bij Vivaqua en 4 euro bij IWVA en IWVB, over 12 en 13 euro bij AGSO Knokke-Heist en pidpa, tot 19 à 22 euro bij Water-link, Farys en De Watergroep. Behalve voor het drinkwater zelf betaalt een gezin via de waterfactuur ook een gemeentelijke en een bovengemeentelijke saneringscomponent. Het tarief van deze laatste ligt voor 2017 al vast (een indexering van 1,77 procent tegenover 2016), maar dat van de gemeentelijke saneringsbijdrage nog niet helemaal. Op basis van projecties komt de WaterRegulator toch al tot een geschatte jaarfactuur van 397,68 euro voor een gemiddeld gezin (van 2,3 personen en met een verbruik van 84 kubieke meter per jaar). Dat is bijna 20 euro meer dan in 2016. Het gaat om een zeer theoretische berekening van de gemiddelde jaarfactuur, benadrukt men bij de WaterRegulator. Het is immers een gewogen gemiddelde van de verschillende tarieven die elke maatschappij hanteert. (Belga)