Mijn allereerste kennismaking met het Vlaams Parlement was onmiddellijk in de plenaire sessie, het halfrond dat u af en toe wel eens op uw tv ziet. Ik vind het een vreemd gebeuren. Op het spreekgestoelte staat iemand te praten over een thema, soms heel technisch. Sommige parlementsleden, experts in dezelfde materie, antwoorden. De rest van het halfrond is met andere zaken bezig. Ik zeg niet dat ze niet werken, maar ze luisteren niet naar het debat. Erg bevreemdend.
...